Jornada: “Plans de Desplaçament d’Empresa”

Jornada tècnica celebrada a la seu del RACC amb l'objectiu d'explorar les oportunitats i millores que suposa l'aplicació dels Plans de Desplaçament d'Empresa (PDE), tant per al treballador com per a l'empresa.

28/11/2012


Objectius

Els Plans de Desplaçament d'Empresa (PDE) engloben un conjunt d'actuacions per optimitzar la mobilitat dels treballadors –afavorint l'ús de modes de transport alternatius al vehicle privat– i racionalitzar l'ús del cotxe.

Els PDE aborden els desplaçaments relacionats amb l'activitat professional: tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball, com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients.