Tribuna RACC: Mobilitat i medi ambient

La segona Tribuna de la Mobilitat RACC, celebrada a Madrid, va comptar com a convidada amb la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Elena Espinosa.

23/09/2010


Valoració

En la seva intervenció, Espinosa va destacar la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants, gràcies als plans impulsats per municipis i comunitats autònomes. La ministra va recordar algunes de les accions posades en marxa pel Govern, com l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible o les mesures incloses al Projecte de Llei d'Economia Sostenible, ambdues en tràmit parlamentari.

Finalment va insistir en dos punts fonamentals per a una aplicació correcta de les polítiques mediambientals:

  • La necessitat de comptar amb la complicitat de tots els agents rellevants, públics i privats, en el disseny d'estratègies conjuntes per assolir els objectius fixats. 
  • La conveniència d'actuar cas per cas i d'analitzar amb detall els resultats que es vagin obtenint per anar perfeccionant les diverses polítiques mediambientals.