Project Description

Formació en mobilitat a qualsevol edat

Sol·licitar informació

Activitats de conscienciació i formació viària

Mou-te bé! On Tour

Activitat educativa de convivència i respecte entre diferents formes sostenibles de descobrir Barcelona, adreçada a nens i joves de 8 a 14 anys.

Mou-te bé! On Tour simula una Zona 30 urbana on conviuen diferents usuaris, diferents trajectes i diferents modes de transport. Els principals objectius són:
•  Fer reflexionar nois i noies entre 8 i 16 anys sobre els valors de civisme, convivència i respecte entre vianants, bicicletes, altres formes sostenibles de mobilitat, transport públic, motos i cotxes.
• Familiaritzar-los amb diversos vehicles de mobilitat personal i aprendre la normativa (ordenances) de circulació per la ciutat.
• Fomentar l’ús de modes sostenibles de moure’s per la ciutat.

La Fundació ofereix aquesta activitat a les regidories d’Educació, Mobilitat i Seguretat, i de Medi Ambient d’ajuntaments, a policies locals i a altres actors de la mobilitat, públics o privats, per inserir-la en jornades de mobilitat sostenible i segura, festes majors, fires, parcs infantils de seguretat viària, etc. Necessita un espai mínim de 12×18 metres.

Obra de teatre “STOP”

Dirigida a alumnes de 3 a 9 anys, l’obra de teatre STOP, una nova aventura dels Superagents de la Ketty incideix en la importància del fet que els més petits coneguin els principals conceptes de mobilitat segura i sostenible per poder així contribuir a la seva formació com a vianants i conductors del futur més responsables i segurs.

El tema de fons de l’obra és l’aprenentatge, de manera clara i divertida, del significat dels senyals de trànsit.

La Fundació ofereix aquesta activitat als col·legis dels municipis de Catalunya per a la seva representació en auditoris o teatres.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ