Consultoria de mobilitat sostenible

Davant el compromís de tots de reduir l’impacte del transport sobre el medi ambient, la Fundació RACC ofereix a empreses i administracions serveis que contribueixen a millorar la qualitat de l’aire i aconseguir una mobilitat més sostenible i respectuosa.