Project Description

Anàlisi de l’impacte de nous centres de treball i instal·lacions en la mobilitat

Sol·licitar informació

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada

A qui s’adrecen

La Llei catalana 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat obliga les empreses, les entitats o les administracions que posin en marxa una nova instal·lació a disposar d’aquest estudi, que proporciona les necessitats i un pla d’acció per cobrir la demanda de mobilitat del nou centre.

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada per empreses…

A més de la base legal per a la implantació de noves instal·lacions corporatives, aquest tipus d’estudis permet:
•   Conèixer les característiques de la mobilitat de l’àrea d’influència.
•  Determinar la mobilitat generada i atreta per als usos previstos.
•  Establir les xarxes d’itineraris principals per a vianants, transport col·lectiu i vehicles.

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada per administracions…

Estudis que analitzin els centres de treball o serveis, especialment amb seus de grans dimensions, i instal·lacions i equipaments que preveuen rebre un elevat nombre de visitants: equipaments esportius, escoles, museus, etc.

Metodologia

En l’elaboració de plans de mobilitat generada, la Fundació RACC planteja la següent metodologia bàsica:

  • Identificar i situar els focus generadors de desplaçaments.
  • Quantificar el nombre de desplaçaments que, previsiblement, generarà la nova instal·lació.
  • Revisar els vials existents, la xarxa d’itineraris per a vianants, la xarxa de transport públic, els possibles itineraris per a vehicles motoritzats i les vies per a bicicleta o altres modes de transport.
  • Efectuar una descripció de tota la xarxa i representar-la en un plànol, distingint els itineraris de manera jeràrquica.
  • Determinar les reserves d’estacionament que cal efectuar per a bicicletes, turismes i motocicletes, i determinar el nombre de places que s’han de reservar per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies.
  • Avaluar el nombre de desplaçaments previsibles i identificar les necessitats de noves infraestructures i nous serveis.

Casos d’èxit

Pla de mobilitat del FC Barcelona (2014-2015): per encàrrec del FC Barcelona, es va realitzar un diagnòstic de la mobilitat al Camp Nou tant en dies de partit com de no partit, en els quals l’afluència de visitants al museu del club és també molt elevada. L’estudi inclou enquestes sobre hàbits de mobilitat dels aficionats i mesures per millorar l’accessibilitat a les instal·lacions.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ