Project Description

Memòria d’activitats

Les memòries de la Fundació RACC recullen, any rere any, els principals projectes duts a terme per la institució durant les més de dues dècades que fa que existeix. Des del 2009 s’ofereixen en format multimèdia, la qual cosa facilita l’accés a múltiples documents i materials.

Entre les accions de l’Àrea de Mobilitat el 2021 destaquen els estudis sobre nous modes de mobilitat urbana (MVP i bicicleta), les trobades amb experts del sector, la implicació en el primer Tomorrow Mobility World Congress o el 20è aniversari d’EuroRAP.

En un any marcat per l’impacte de la pandèmia de coronavirus en els hàbits dels ciutadans, la Fundació ha continuat treballant per una mobilitat més segura i sostenible que sigui compatible amb el progrés econòmic i social.

Entre les accions recollides per la memòria destaquen l’informe “Fem de Barcelona el referent de la mobilitat”, les campanyes d’informació sobre la nova Zona de Baixes Emissions o la creació de la plataforma de coneixement Mobility Institute.

La memòria de 2018 recull les principals accions realitzades amb el propòsit d’impulsar una mobilitat sense víctimes de trànsit, respectuosa amb el medi ambient, més connectada, autònoma i intermodal i econòmicament més assequible per als ciutadans.

Any marcat per l’augment de les morts per accident de trànsit, a la qual la Fundació RACC ha respost amb propostes d’aplicació senzilla. Destaquen també les accions per millorar la qualitat de l’aire i promoure la convivència intermodal.

Nous reptes i projectes en una fase de canvi de paradigma de la mobilitat davant el desenvolupament de la connectivitat, l’electricitat com a font de propulsió, els nous esquemes de mobilitat col·laborativa o el debat al voltant dels vehicles autònoms.

Prestem especial atenció a la irrupció de nous serveis de mobilitat així com a l’impacte que la millora econòmica ha tingut sobre qüestions tan diverses com l’accidentalitat, la congestió o la qualitat de l’aire.

Memòria històrica sobre els principals projectes abordats per la Fundació RACC des de la seva creació el 1994.

La Fundació impulsa la mobilitat del futur i presenta quatre objectius bàsics i deu prioritats per a una mobilitat millor.

Desenvolupament d’anàlisis tècniques sobre aspectes que afecten la mobilitat quotidiana i implicació en l’evolució dels Sistemes de Transport Intel•ligent (ITS) per a una millor gestió de la mobilitat.

Reforç de la vocació de servei, perquè la crisi econòmica no comporti retrocessos en els èxits aconseguits en la mobilitat sostenible i segura.

Treball intensiu per mantenir la mobilitat sostenible a la primera línia del debat públic.

Aposta decidida pels projectes que fomenten la conciliació entre automòbil i medi ambient.

Dirigeix les seves línies d’acció social a campanyes específiques, com les relacionades amb els passos de vianants i els motoristes.

Període de consolidació, durant el qual es força el seu paper com a referent en l’àmbit de la mobilitat sostenible.

Gran expansió de l’activitat per Espanya. Focus en els temes relacionats amb els joves, la congestió, les distraccions i EuroRAP.

Període de consolidació de la institució, amb activitats de conscienciació i formació al voltant d’aspectes fonamentals de la seguretat viària, i l’increment de la col·laboració amb les administracions.

En el seu doble objectiu d’augmentar les activitats per tot Espanya i evolucionar qualitativament, la Fundació desenvolupa el nou Programa d’Educació per la Mobilitat.