Project Description

Participació activa en entitats de referència

Relacions externes

El RACC participa activament, a través de la seva Fundació, en més d’una vintena de grups de treball nacionals i internacionals. A més, és membre de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) des del 1998.

Infraestructures viàries

El RACC és líder a Espanya d’EuroRAP, un programa internacional sense ànim de lucre que analitza la qualitat de les infraestructures viàries per introduir millores que redueixin tant el risc d’accident com les seves conseqüències. Entre els seus col·laboradors a Espanya figuren el Ministeri de Foment, la Direcció General de Trànsit (DGT), el Servei Català de Trànsit (SCT), el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Govern Basc. El RACC forma part dels següents organismes d’EuroRAP:

• Board of Directors
• Technical Committee

Logo EuroRAP

En la mateixa línia, el programa internacional d’avaluació de carreteres iRAP se centra en l’anàlisi de vies de països en fase de desenvolupament. El RACC ha analitzat la xarxa de carreteres de diversos països d’Amèrica Central i del Sud i forma part del Board of Directors.

A Espanya, el RACC forma part de la Junta Directiva i del Comitè de Seguretat Viària de l’Associació Tècnica de Carreteres. A Catalunya, participa en els següents grups de treball dependents del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat:

•   GT-31: Grup de Treball d’Identificació i Catalogació de la Xarxa Viària
•   GT-32: Grup de Treball de Senyalització de Catalunya
•   GT-36: Grup de Treball de Determinació de Criteris dels Estudis de Mobilitat Viària
•   GT-TiT: Grup de Treball T&T, Senyalització Territorial i Temàtica

Segons va comunicar el 10 de maig de 2017, EuroRAP és la metodologia escollida per la Dirección General de Tráfico (DGT) com a eina per determinar els punts negres de la xarxa de carreteres espanyoles. Més informació en aquest enllaç.

Enguany, la DGT s’ha convertit en membre del consorci EuroRAP i el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Xavier Flores, ha entrat a formar part del Board del consorci.

La sotsdirectora adjunta de la DGT, Ana Blanco, i Xavier Flores van participar en la XV Assemblea EuroRAP, celebrada a la seu del RACC a Barcelona (més informació).

Mobilitat elèctrica

Arran de la reunió del Comitè Director de la plataforma LIVE de foment del vehicle elèctric a la seu del RACC, el 21 de febrer passat es van presentar les noves furgonetes elèctriques d’assistència, les seves línies estratègiques en relació al vehicle elèctric i els projectes que actualment s’estan desenvolupant:

•  Projecte I-CVUE: eina web per al càlcul del cost total de la vida útil dels vehicles.
•  Learning e-mobility: aprenentatge del vehicle elèctric en la formació professional.

La Plataforma LIVE és una entitat público-privada que té com a objectius l’impuls de projectes de mobilitat sostenible a Barcelona i a Catalunya i donar suport al sector privat per afavorir la implantació d’estratègies relacionades amb el vehicle elèctric i de gas natural. El RACC és un membre col·laborador, conjuntament amb administracions, fabricants de vehicles i utilities. Més informació sobre la Plataforma LIVE.

Movilidad eléctrica

El RACC, a més, lidera un dels reptes de la Plataforma LIVE per als anys 2017- 2018, corresponent a la popularització del vehicle elèctric entre els usuaris. Aquest fet, conjuntament amb el recent acord de col·laboració signat amb el fabricant de motos i bicicletes elèctriques Torrot, asseguren la continuïtat en el suport del RACC a la mobilitat elèctrica.

Federació Internacional de l’Automòbil (FIA)

La Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) és una organització sense ànim de lucre conformada per més d’un centenar d’organitzacions automobilístiques de tot el món. El RACC forma part de la FIA des del 1998 i actualment està present als grups de treball i òrgans de govern següents:

•   FIA World Council for Automobile Mobility and Tourism
•   FIA Mobility Policy Commission

Dins de la FIA Region I (clubs d’Europa, Europa de l’Est i Àfrica), forma part dels següents òrgans:

•   Presidential Board
•   Management Council
•   Euroboard
•   Euroboard Coordination Group
•   Technical Working Group
•   Transport and Mobility Working Group
•   Legal & Consumer Affairs Group
•   EuroTest

Federación Internacional del Automóvil (FIA)

Noves tecnologies

ERTICO – ITS Europe és una organització fundada el 1991 per la Comissió Europea, els Ministeris de Transport i la indústria de l’automòbil per promoure la creació i la difusió de sistemes intel·ligents de transport. El RACC participa activament als grups de treball i òrgans de govern següents:

• Supervisory Board
• Strategy Committee
• Traffic Management 2.0
• Mobility as a Service (MaaS) Alliance
• TISA (Traveller Information Services Association)

Logo Ertico

En l’àmbit dels sistemes intel·ligents de transport, el RACC també participa a ITS España, com a integrant del consell directiu; a l’associació mundial TISA, com a part del Tisa Committees; i al projecte Qbench, com a membre de la task force.

Seguretat viària

El RACC forma part de diversos grups de treball impulsats per la Direcció General de Trànsit (DGT),un organisme autònom dependent del Ministeri d’Interior i responsable de l’execució de la política de seguretat viària a Espanya:

•   Consell Superior de Trànsit
•   Grup GT-52 de Seguretat Viària de Motocicletes

Logo DGT

A Catalunya, les competències en matèria de trànsit i seguretat viària estan traspassades al Servei Català de Trànsit (SCT). El RACC participa a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.

El RACC també està adscrit al Grup de recerca sobre seguretat en incendis i explosió de vehicles, impulsat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Logo SCT

Mobilitat urbana

El RACC forma part de grups dedicats a fomentar i promoure la mobilitat sostenible a la ciutat de Barceona, com el Pacte per la Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Logo Ajuntament Barcelona