Consultoria de mobilitat segura

La progressiva reducció de la sinistralitat viària és un dels principals eixos estratègics de la Fundació des de la seva creació en 1994. Per això, treballa de manera decidida en l’objectiu principal de la mobilitat segura: zero víctimes mortals per accidents de trànsit (“Visió zero”) i posa el seu coneixement al servei d’administracions i empreses per contribuir a millorar la qualitat de les infraestructures, l’equipament dels vehicles, i l’aptitud i actitud dels conductors.