Project Description

Reducció dels accidents “in itinere” i “in mission”

Sol·licitar informació

Plans de seguretat viària

A qui s’adrecen

Des de la Fundació RACC treballem amb els departaments de prevenció de riscos laborals d’empreses i administracions per ajudar-los a reduir els nivells d’accidentalitat dels treballadors, mitjançant plans especialment dirigits als professionals que es desplacen majoritàriament amb cotxe o que realitzen desplaçaments amb cotxe durant la jornada laboral.

Plans de seguretat viària per empreses…

Els plans de seguretat viària aporten beneficis tant a l’empresa com al treballador:

  • L’empresa disminueix els costos per absentisme relacionats amb accidents de trànsit in itinere i in mision.
  • El treballador redueix el risc de patir un accident de trànsit.

Plans de seguretat viària per administracions…

Juntament amb els avantatges que ofereixen a les empreses, els plans de seguretat viària tenen rellevància especial en administracions que gestionen flotes de vehicles, tant directament com indirectament (guàrdia urbana, transport públic, serveis de neteja o manteniment, etc.).

L’establiment de plans de seguretat viària és avui en dia un requisit especialment valorat en processos de licitació, que permeten a les administracions donar exemple al conjunt de la població sobre aquest aspecte.

Metodologia

En l’elaboració de plans de seguretat viària, desenvolupats en col·laboració amb el departament de riscos laborals, la Fundació segueix el següent esquema de treball:

  • Anàlisi de la situació actual: avaluació de les capacitats dels conductors, identificació dels riscos principals, etc.
  • Identificació d’indicadors clau, de manera consensuada amb el client.
  • Disseny i programació d’un pla d’accions, amb la finalitat de millorar la seguretat viària (xerrades de conscienciació, tallers, formació específica, canvis de procediments, propostes de millora d’instal·lacions, etc.).
  • Seguiment de les millores, per analitzar-ne l’impacte en els indicadors de seguretat viària.
SOL·LICITAR INFORMACIÓ