Informes i estudis

Analitzem i proposem solucions sobre problemes relacionats amb la mobilitat, contribuint a impulsar reformes legislatives i a augmentar el nivell d’exigència dels usuaris.

Projectes I+D+I

Participem en consorcis de R+D+I, nacionals i internacionals, que treballen en desenvolupar tecnologies intel·ligents per resoldre alguns dels reptes de la mobilitat del futur.

Debats i entrevistes

Volem impulsar la mobilitat del futur contribuint al debat sobre el model de mobilitat més adequat a les noves realitats socials, econòmiques, tecnològiques i urbanes.

Campanyes de conscienciació

Desenvolupem campanyes, amb administracions i altres entitats, per facilitar el fet que la ciutadania entengui que la mobilitat és, alhora, un dret i una responsabilitat.