Una entitat de referència en mobilitat sostenible

Missió, visió i valors

La Fundació RACC és una entitat sense ànim de lucre que, des de la seva creació el 1994, treballa per promoure una mobilitat més segura, sostenible, intel·ligent i assequible per a tothom, orientada a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Àmbits d’actuació

Per assolir els seus objectius, la Fundació genera nou coneixement en mobilitat mitjançant la realització de projectes, plans, auditories i estudis de mobilitat tant en l’àmbit local com en l’internacional. Alhora, impulsa campanyes de conscienciació, formació i educació sobre les qüestions clau de la mobilitat i exerceix una funció de defensa i protecció dels usuaris.

La seva missió s’orienta a tres aspectes fonamentals como són la seguretat viària, la gestió de la mobilitat i el medi ambient. La tasca de la Fundació en cada àmbit es resumeix en els següents punts:

Mobilitat:

Fomenta una gestió més eficient de la mobilitat, tractant de reduir els costos per a l’usuari i aprofitant les oportunitats de millora que ofereixen les noves tecnologies.

Seguretat viària:

Contribueix a accelerar el procés de reducció d’accidents i víctimes a les carreteres espanyoles, actuant sobre col·lectius determinats, i propiciant una millora permanent dels conductors, les infraestructures viàries i dels vehicles.

Medi ambient:

Consciència respecte a l’equilibri necessari entre mobilitat i medi ambient.

Difon les millors pràctiques entre els usuaris per contribuir a la reducció dels nivells de contaminació aèria i acústica causada pel transport.

El futur: avançant cap a una millor mobilitat

En la celebració del seu vintè aniversari el 2014, la Fundació va renovar el seu compromís històric de contribuir al debat sobre quin i com ha de ser el model de mobilitat que demanden les noves realitats social, econòmica, tecnològica i urbana del segle XXI.

Amb aquesta finalitat, va dividir les seves prioritats a curt termini en quatre grans objectius:

  • Mobilitat segura: conductors, vehicles i vies segures.
  • Mobilitat sostenible: eficiència energètica i propulsions alternatives.
  • Mobilitat intel·ligent: conductors informats i connectats.
  • Mobilitat assequible: rebaixa dels costos i transport públic intel·ligent.

Memòria històrica