Project Description

Avaluació de la xarxa viària i proposta de millores

Sol·licitar informació

Auditoria d’infraestructures viàries

A qui s’adreça

Auditoria d’infraestructures per administracions…

Les auditories d’infraestructures permeten valorar l’estat d’una infraestructura mitjançant una metodologia objectiva. Els resultats i les propostes que se’n deriven ajuden els ajuntaments i les altres administracions a decidir quines inversions són prioritàries per millorar la seguretat viària.

En moltes ocasions, el cost inicial de determinades inversions pot compensar-se amb l’estalvi del valor econòmic dels accidents evitats.

Les auditories permeten conèixer l’estat de les infraestructures en qualsevol dels següents àmbits:

  • Carreteres (principals o secundàries)
  • Senyalització general
  • Carrils per a bicicletes
  • Aparcaments
  • Passos de vianants
  • Camins escolars

Metodologia

En l’auditoria d’infraestructures viàries, la Fundació disposa de diverses metodologies en funció de cada necessitat. Sempre que sigui possible, aplica la metodologia RAP (International Road Assessment Programme), que s’aplica seguint les fases següents:

  • Recollida de dades de la via que s’ha d’analitzar mitjançant el vehicle tecnològic Movitest, de propietat del RACC, equipat amb càmeres i sensors que registren diverses característiques de la via en alta definició.
  • A partir de les dades recollides, anàlisi de més de 50 paràmetres cada 100 metres de via per categoritzar el nivell de risc del tram segons la classificació per estrelles d’iRAP: d’una a cinc (de menys a més segures).
  • Presentació d’un pla de millora per a la disminució de morts i ferits greus, aplicant les mesures econòmicament més eficients en les accions que tinguin un potencial més gran de salvar vides.

Casos d’èxit

Auditoria de senyalització a Lloret de Mar (2014): l’objectiu general del projecte va ser millorar la mobilitat dels usuaris que arriben al municipi per carretera i optimitzar els serveis d’aparcament. L’estudi es va materialitzar en millores en la senyalització d’orientació exterior i interior, a més dels protocols d’operació.

Auditoria autopistes SANEF – Grup Abertis (2017): aplicació de la metodologia iRAP per a l’anàlisi de la seguretat viària de la xarxa d’autopistes del Grup Abertis a França. Amb el vehicle Movitest, el RACC va realitzar una anàlisi exhaustiva dels 3.500 km d’autopistes que connecten l’àrea metropolitana de París amb ciutats del nord de França com Estrasburg, Lilla o Caen. Les conclusions assenyalen que les vies analitzades compten amb els estàndards de seguretat adequats, encara que s’hi detecten aspectes de risc com l’excés de velocitat. També s’han realitzat alguns plans d’inversió econòmica amb l’objectiu de reduir la xifra de morts i ferits greus en els pròxims 20 anys.

Avaluació de la xarxa de carreteres de Portugal – ACP (2016-2018): l’elevada accidentalitat a les carreteres de Portugal va fer que s’arribés a un acord entre l’Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) i el club automòbil portuguès ACP per aplicar la metodologia iRAP a 200 km de la N-118, una de les vies amb major sinistralitat. Dos anys més tard, s’ha decidit aplicar l’iRAP a uns 5.000 km de la xarxa convencional de carreteres per identificar els trams que concentren més accidents. El RACC també s’ha encarregat del desenvolupament del pla d’inversió i d’una sessió de formació per a tècnics de les autoritats viàries portugueses.

Auditoria de 5.000 km de la xarxa viària catalana – Generalitat de Catalunya (2014): el RACC va valorar les infraestructures viàries de Catalunya amb l’aplicació de la metodologia iRAP per primera vegada a Espanya. Amb el vehicle Movitest, va analitzar carreteres de diferent tipologia (convencionals i vies ràpides) i de diferents competències a tot l’àmbit territorial català. També es va desenvolupar un pla d’inversió econòmica basat en mesures eficients. Dos anys més tard, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va dur a terme algunes de les millores en seguretat viària en els trams amb major risc d’accidentalitat, amb resultats molt positius: es van aconseguir els zero morts i ferits greus en aquests trams.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ