Project Description

Detecció de riscos i plans d’acció per a conductors

Sol·licitar informació

Auditoria de conductors

A qui s’adreça

La seguretat viària depèn principalment de tres factors: el cotxe, la infraestructura i el conductor. Aquest servei se centra en el factor humà, per mitjà de l’anàlisi de les capacitats dels conductors.

S’adreça principalment a organitzacions amb flotes de vehicles conduïts per empleats en activitats in missioEn col·laboració amb els departaments de prevenció de riscos laborals i operacions, la Fundació RACC desenvolupa una sèrie d’exercicis dirigits a detectar quins són els conductors amb més risc d’accidentalitat i, a partir de les dades recollides, proposa un pla personalitzat per minimitzar aquests riscos en seguretat viària.

Auditoria de conductors per empreses…

Les auditories de conductors es dirigeixen a qualsevol empresa que gestioni flotes de vehicles o compti amb empleats que realitzen habitualment activitats in missio. L’objectiu principal és millorar la seva seguretat viària.

Auditoria de conductors per administracions…

CEn qualitat d’organitzacions responsables de la gestió de flotes de vehicles, aquest servei és també de gran utilitat per a les administracions públiques, les quals, a més, han de donar exemple d’una bona gestió dels conductors de les seves flotes i de sensibilització davant la seguretat viària.

L’objectiu de l’auditoria a conductors és contribuir a reduir la sinistralitat viària i, amb això, reduir també els costos econòmics i socials derivats dels accidents de trànsit.

Metodologia

El servei consta de tres fases principals:

  • Preparació: juntament amb el client (departaments de prevenció de riscos laborals i operacions), es defineix el grup de conductors a analitzar i el calendari detallat de l’estudi de capacitat cognitiva. El RACC participa també en el desenvolupament del pla de comunicació als empleats, amb la finalitat que la iniciativa es percebi com una oportunitat de millora i no com una amenaça.
  • Selecció de riscos: els conductors realitzen un test on line per avaluar la seva capacitat cognitiva. A partir dels resultats obtinguts, el RACC redacta un document amb la categorització de riscos de l’equip de conductors, que inclou també un pla personalitzat per minimitzar-los.
  • Execució del pla (opcional): l’aplicació del pla personalitzat inclou accions com ara treball de camp per mesurar com es desenvolupa una mostra de conductors en condicions reals de trànsit, formació específica en conducció segura, etc.
SOL·LICITAR INFORMACIÓ