Project Description

Estudi de l’impacte ambiental generat per una organització

Sol·licitar informació

Càlcul de la petjada de carboni

A qui s’adreça

Càlcul de la petjada de carboni de les empreses…

Aquest servei s’adreça a totes les empreses que gestionen flotes de vehicles i registren elevats consums d’electricitat. Els principals avantatges són:
•  Suposa un canvi d’enfocament dins de l’organització i és un mecanisme de promoció interna i externa de la sostenibilitat a l’empresa.
•  Aviat serà un element diferenciador al mercat respecte de la competència, aportant valor afegit a productes i serveis.

Càlcul de la petjada de carboni de les administracions…

Dirigit també a administracions gestores de flotes de vehicles, als avantatges generals que representa per a qualsevol organització s’afegeix el factor que els permet actuar com a exemple i referència, assumint el lideratge de la conscienciació mediambiental i l’adopció de mesures específiques.

El mesurament de la petjada de carboni incideix en els punts següents:
•  Conèixer l’impacte que causa ambientalment l’activitat de l’empresa (CO2), proporcional al consum d’energia.
•  Saber totes les fonts d’emissió de GEH i les formes de càlcul que cal establir per reduir-les.
•  Obtenir el certificat de reducció de la petjada de carboni: imatge d’organització ambiental i compliment de la futura normativa de la Unió Europea.

Fins ara, aquest càlcul no és obligatori, però les administracions públiques comencen a fomentar-ne l’aplicació mitjançant nova legislació.

Metodologia

La metodologia que aplica la Fundació en el mesurament de la petjada de carboni té un doble abast:

  • Anàlisi de la generació directa per part de l’organització a través de les seves emissions: vehicles de combustió, calderes, etc.
  • Anàlisi de la generació indirecta, a través del consum elèctric.

La Fundació intervé en tres àmbits principals:

  • Mesura de la petjada de carboni generada per l’organització. En aquest àmbit, tenim un acord de col·laboració amb Bureau Veritas (líder mundial en serveis de verificació, inspecció i certificació) per certificar les dades.
  • Establiment d’un pla de millora amb uns objectius de reducció (de forma consensuada).
  • Posada en marxa d’una metodologia de seguiment anual de l’evolució d’aquesta petjada de carboni.

Casos d’èxit

Flota de vehicles de Okeyjet (2015-2016): Projecte per a quantificar la petjada de carboni de la flota de l’empresa Okeyjet, que compta amb diverses bases i cada any recorre uns 3,6 milions de quilòmetres. Després de quantificar la petjada de carboni, es va preparar un pla a diversos anys vista per reduir-la gradualment.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ