Metodologia i resultats

El Govern d’Andorra està desenvolupant un seguit d’accions amb l’objectiu prioritari de reforçar la seguretat de la seva xarxa viària i fomentar les actituds cíviques. Entre les accions desenvolupades destaquen la nova Llei del Codi de Circulació, que va entrar en vigor el setembre de 2021, i l’aprovació del Pla Nacional de la Seguretat Viària 2021-2030.

En aquest marc, el Govern d’Andorra ha confiat en el RACC per a la realització de l’auditoria de la seva xarxa de carreteres mitjançant la metodologia internacional iRAP. Aquest sistema permet avaluar la seguretat i la qualitat de les carreteres, i emet unes conclusions d’especial rellevància per a presa de decisions estratègiques de millora de les infraestructures. La metodologia iRAP es basa en la presa contínua d’imatges d’alta resolució dels trams, que posteriorment es codifiquen per valorar diferents paràmetres de seguretat viària. Finalment, els trams analitzats es classifiquen en estrelles (5 a 1 estrelles, de més a menys segurs).

L’estudi de la xarxa viària andorrana es va iniciar el 5 de maig del 2021 i ha analitzat un total de 78 quilòmetres (CG-1, CG-2 i CG-3). Els resultats assenyalen que el 94,7% de la xarxa andorrana obté una qualificació de 3 estrelles o superior per als ocupants de vehicle. Aquest percentatge situa Andorra per sobre de la mitjana de l’Europa occidental i dins l’objectiu d’iRAP que totes les carreteres del món siguin de 3 estrelles o més.

En la presentació de l’estudi hi han participat el director del Departament de Mobilitat del Govern d’Andorra, Jaume Bonell; el director de l’Àrea de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají; el tècnic de mobilitat i seguretat viària del RACC Joan Domingo; i el director general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), David Fraissinet.