Auditoria: La congestió als corredors d’accés a Barcelona (2007)

La congestió als accessos a Barcelona suposa una pèrdua de 105.000 hores diàries als usuaris, amb un impacte econòmic anual de més de 380 milions d'euros.

22/11/2007


Objectius

La congestió s'ha convertit en un dels problemes quotidians que pateixen les societats modernes. En l'Estat espanyol, la congestió es vincula al dèficit de certes infraestructures de transport i al procés accelerat de creixement econòmic experimentat en els últims anys. La congestió es considera un problema amb costos socials, econòmics i mediambientals importants, que fan minvar la qualitat de vida de molts ciutadans i afecten la capacitat de competir de les àrees urbanes.

La Fundació RACC ha elaborat una auditoria que avalua els nivells de congestió dels sis corredors d'accés a la ciutat de Barcelona:

 • Delta de Llobregat
 • Baix Llobregat
 • Barcelonès
 • Vallès Occidental
 • Vallès Oriental
 • Maresme

L'objectiu de l'estudi és:

 • Oferir una descripció detallada de la congestió, amb avaluació de costos i localització de punts crítics.
 • Proposar mesures de millora a curt termini.

Conclusions

Les principals conclusions de l'estudi indiquen el següent:

 • El 70% de la congestió diària es concentra en sis hores (de 7 a 10 h del matí i de 17 a 20 h de la tarda) i en cinc vies: les dues rondes, la C-58, l'AP-7 i la C-32 en el seu tram sud.
 • Més de mig milió d'usuaris –el 40% dels usuaris totals– suporten retencions diàriament.
 • La mitjana de temps perdut per cada usuari és de 12 minuts al dia, que equivalen a 49 hores a l'any. En hora punta, el temps perdut ascendeix a 18 minuts (74 hores a l'any). Cada usuari malbarata l'equivalent a 10 jornades laborals a l'any a causa de la congestió.
 • La congestió representa 105.000 hores/dia de temps perdut, la qual cosa equival a 26,2 milions d'hores perdudes cada any.
 • Anualment, les retencions en els corredors d'accés a la ciutat de Barcelona representen un cost de 384 milions d'euros, que equival al 0,3% del PIB de Catalunya.


Recomanacions

El RACC proposa mesures concretes a curt termini, dividides en tres àmbits:

 • Potenciació del transport públic:

  • Autobús: creació de carrils Bus-VAO, reforç de línies Bus-Exprés i augment dels serveis discrecionals a polígons
  • Ferrocarril: promoció de línies d'aportació, construcció de nous aparcaments de dissuasió i posada en funcionament de la línia ferroviària transversal (Granollers-Martorell)
 • Millora de la gestió de la mobilitat:

  • Foment de l'increment de l'ocupació mitjana del vehicle privat
  • Ús de tecnologies intel·ligents
  • Gestió de la demanda a destinació
 • Millores de les infraestructures:

  • Cinturó P2- AP7
  • Creació d'una via específica per a camions

Més informació

 Nota de premsa: La congestió als accessos de Barcelona costa 105.000 hores diàries als usuaris
 Dossier de premsa: La congestió als corredors d’accés a Barcelona
 Estudi: La congestió als corredors d’accés a Barcelona (novembre de 2007)