Estudi. Ús dels carrils en vies d’alta capacitat i la seva influència en la creació d’una congestió

Estudi que avalua com afecta l'ús dels diferents carrils en les autovies i les autopistes en la creació d'una congestió viària. Les conclusions assenyalen que les maniobres brusques provoquen retencions en les vies d'alta capacitat.

27/07/2006


Objectius

Estudi que analitza com afecta l'ús dels diferents carrils en les vies d'alta capacitat (autovies i autopistes) i les maniobres brusques, com els avançaments, en la creació d'una congestió.

L'estudi s'ha dut a terme a través de simulacions informàtiques de tres escenaris creats a partir de dades reals de circulació de vehicles:

 • Escenari habitual: el conductor circula majoritàriament pel carril esquerre, els avançaments s'efectuen per l'esquerra, de manera que són constants els canvis de ritme en la velocitat.
 • Escenari segons la normativa legal: els conductors haurien de circular pel carril dret quan no estan avançant. Una vegada realitzat l'avançament els vehicles retornen al carril de la dreta.
 • Escenari de circumval·lació urbana: els conductors circulen en paral·lel per qualsevol carril, i les velocitats són més uniformes, i en aquest cas l'usuari pot avançar al vehicle precedent tant per la dreta com per l'esquerra.

Conclusions

La principal conclusió que s'extreu de l'estudi és que l'excessiu ús del carril esquerre en autopistes i autovies no optimitza la capacitat real de la via. També assenyala que, si s'usaran els carrils amb igual preponderància…

 • Els conductors es beneficiarien d'un estalvi de temps d'arribada al lloc de destinació d'aproximadament 11 minuts per cada 100 km. en el cas d'intensitats totals relativament altes (6.000 vehicles/hora).
 • Permetria facilitar la sortida de fins a 425 vehicles més per hora, un aspecte realment beneficiós en operacions sortida de vacances on el volum de cotxes augmenta considerablement.

És a dir, un canvi d'hàbits en la conducció equivaldria a una millora de l'eficàcia de la via (capacitat d'absorció de vehicles/hora i estalvi de temps) i optimitzaria el rendiment de les infraestructures, ja de per si mateix escasses.

Recomanacions

Als usuaris:

 • Evitar els avançaments bruscs i canvis de carril innecessaris.
 • Mantenir el flux constant de vehicles.
 • Evitar l'eslàlom entre vehicles, ja que representa un gran perill per a la resta d'usuaris i no representa una reducció del temps d'arribada i ralenteix la velocitat mitjana dels vehicles.
 • La falta d'ús del carril dret en les vies de tres carrils és un costum que fa disminuir l'eficàcia de la via.

A les Administracions

 • Potenciar la conducció homogènia a les vies de circumval·lació de les grans ciutats.
 • Consolidar la restricció de circulació de vehicles pesats en operacions sortida i tornada.
 • Aplicar els sistemes de senyalització de velocitat variable que han estat validats amb simulacions per ordinador i en l'aplicació en altres països com: Alemanya i Regne Unit.
 • Equipar les autopistes d'alt nivell d'ús amb tres carrils continus. Evitar la reducció a dos carrils.
 • Evitar els peatges instal·lats en el tronc principal de la via, situant-los en els accessos i sortides, i aplicant les noves tecnologies per al procés del peatge.
 • Habilitar carrils per a ús de vehicles que circulin amb molts passatgers.