Informe: Resposta a les propostes de reforma de la Diagonal

El RACC exposa tres dubtes sobre les propostes plantejades per l’Ajuntament de Barcelona per a reformar l’avinguda Diagonal i fa una proposta d’actuació.

30/04/2010


Conclusions

Per a poder valorar les propostes de reforma presentades pel Consorci, cal tenir en compte el context i els aspectes clau següents: 

  • A l'horitzó del 2018 l'Ajuntament preveu que la mobilitat del vehicle privat haurà augmentat a la ciutat un 16%, malgrat les actuacions que es duguin a terme
  • L'èxit de la reforma depèn al mateix temps d'un conjunt d'actuacions i hipòtesis de canvis d'hàbits de mobilitat, el resultat del qual és bastant incert
  • L'espai disponible a la Diagonal és escàs. Caldran renúncies de tots els implicats per a poder aconseguir mínims acceptables per a tothom
  • La reforma reclama un replantejament de la mobilitat de la ciutat

En aquesta situació, el RACC planteja tres dubtes:

  • Quina és l'afectació de la mobilitat? Exposa diversos supòsits sobre l'impacte de les propostes sobre l'Eixample, i preveu, entre d'altres, més trànsit, una velocitat de circulació mitjana més alta, menys temps perquè els vianants creuin els carrers i menys aparcament local
  • Viabilitat de les opcions propostes? Es pregunta i projecta les possibilitats reals que tenen les opcions proposades
  • S'han avaluat totes les opcions? Cal preguntar-se sobre alguns aspectes, com el túnel sota la Diagonal, una infraestructura que haurà de construir-se amb tota seguretat, i la millora pendent del bus actual

Recomanacions

En primer lloc, el RACC fa una crida a la prudència, el progressisme, la flexibilitat i el rigor. Coincideix plenament en la necessitat d'una reforma, però davant les incerteses plantejades, els dubtes sobre aspectes encara per discutir, i la importància de la Diagonal en el conjunt de Barcelona, considera que en la pràctica cal:

  • Un pla pilot que faci un seguiment dels resultats sobre les actuacions en curs i prevegi alternatives
  • Explorar a fons l'opció prevista sota la Diagonal en relació amb altres mitjans (replantejament de la mobilitat)
  • Avaluar les possibilitats d'altres tecnologies disponibles i especialment la potencialitat de les relacions entre mitjans: incorporar tot el coneixement possible