RACC Infotransit

Projecte dut a terme íntegrament per la Fundació RACC amb l’objectiu de desenvolupar un sistema global multicanal de predicció i informació de trànsit en temps real.

01/01/2009


Objectius

Per a milions de conductors és essencial conèixer l’estat del trànsit per a optimitzar el temps dedicat als desplaçaments que fan diàriament i evitar les situacions de congestió. Amb l’objectiu d’atendre aquesta demanda, el RACC es va proposar desenvolupar una eina que oferís la informació més fiable i en temps real a través de diverses plataformes de comunicació: aplicació per a telèfons mòbils, pàgina web i navegadors GPS.

El principal repte raïa a obtenir la informació que cobrís una xarxa molt extensa de carreteres principals i secundàries, i també zones urbanes de tot Espanya. Per a això va caldre obtenir múltiples fonts de dades (dades de cotxes flotants –‘floating car data’–, sensors de carretera, dades de navegadors connectats, aplicacions mòbils, etc.) i fusionar-les per a determinar mitjançant tècniques de mostreig estadístic quin és el temps mitjà de recorregut de cada tram d’aquesta extensa xarxa.
 

Els principals objectius del projecte Infotransit van ser:

  • Desenvolupar els algoritmes de fusió de dades
  • Determinar la velocitat mitjana i el temps de recorregut de la xarxa
  • Calcular els llindars de congestió
  • Desenvolupar un històric de dades per a crear un model de previsió segons diferents dies tipus
  • Desenvolupar un motor de càlcul de rutes optimitzat segons l’estat del trànsit en temps real

Valoració

Infotransit recull actualment la següent informació pràctica per als conductors:

  • Estat del trànsit al minut i previsions d’hora en hora
  • Més de 1.000 càmeres de trànsit en temps real
  • Incidències de trànsit
  • Ubicació de tots els radars fixos d’Espanya
  • Localització de les gasolineres més properes a la ubicaicó del vehicle, amb els preus dels carburants

Projecte desenvolupat entre els anys 2009 i 2011.