Anàlisi dels indicadors de qualitat de l’aire dins la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona

L'anàlisi de l'impacte de la ZBE en la qualitat de l'aire assenyala que la seva influència no és encara significativa, tot i que matisa que no es pot treure una conclusió definitiva perquè encara no s'ha aplicat íntegrament.

27/04/2020


Objectius

Millorar la qualitat de l'aire és un dels principals reptes de la ciutat de Barcelona i de les principals ciutats de tot el món, a causa dels seus efectes sobre la salut de les persones. L'1 de gener de 2020 va entrar en vigor la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, una mesura que prohibeix l'accés a pràcticament tota la ciutat i bona part de municipis limítrofs dels vehicles motoritzats que no compleixin els requisits d'etiquetatge ambiental promoguts per la Dirección General de Tràfico.

L'impacte de l'aplicació de la ZBE sobre la qualitat de l'aire és difícil de monitorar a curt termini. Principalment, perquè la qualitat de l'aire no només depèn dels nivells de trànsit a la ciutat, sinó també d'altres paràmetres com les moratòries introduïdes, la introducció del règim sancionador o les condicions meteorològiques.

Conclusions

Les principals conclusions de l'estudi són les següents:

  • La relació entre nivells de trànsit i concentració de contaminants és clara, però no única: cal considerar també la influència d'altres factors (principalment climàtics i d'altres activitats no necessàriament relacionades amb el transport).
  • L'estratègia d'afrontar els reptes de la contaminació a través de polítiques de mobilitat és encertada, sempre que vagin acompanyades d'altres polítiques sectorials més transversals i que afectin el conjunt de la societat, tant en aspectes domèstics com industrials i d'altres activitats econòmiques.
  • Les dades encara no permeten fer un balanç definitiu de l'impacte de la ZBE en la qualitat de l'aire de Barcelona; en bona part, perquè no s'ha desplegat encara per a vehicles industrials i perquè el règim sancionador no s'ha introduït.
  • L'índex de concentració per NO2 està en un procés de millora contínua des del desembre de 2017, i la mitjana de les estacions de la ZBE ja es troba per sota del límit de la UE des del juliol de 2019.

Recomanacions

Finalment, l'estudi ofereix una sèrie de recomanacions a aplicar en l'actual context marcat per l'expansió del Covid-19, que obliga a reduir la capacitat del transport públic per la necessitat de distanciament físic. Davant d'aquesta situació, considera idoni optar per una bateria de mesures que permetin continuar el descens progressiu de la contaminació a llindars saludables, sense perjudicar econòmicament els sectors afectats:

  • Introducció massiva del teletreball almenys un dia a la setmana.
  • Pròrroga de la moratòria per als vehicles industrials.
  • Reducció addicional de les sancions per incomplir la circulació dins la ZBE sense etiqueta.
  • Pla de renovació del parc circulant per vehicles ECO o zero emissions per propietaris de vehicles sense etiqueta.