Campanya: “Econducció. Per un ús més racional de l’automòbil”

Campanya duta a terme a diverses ciutats espanyoles amb l'objectiu de promoure una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient.

05/06/2009


Antecedents

El 5 de juny del 2009, Dia Mundial del Medi Ambient, el RACC va llançar la campanya "Econducció. Per un ús més racional de l'automòbil". Aquesta campanya ha estat fruit de l'estudi previ i la reflexió sobre la relació entre automòbil i medi ambient. La iniciativa sorgeix de les propostes elaborades per la Comissió RACC sobre Automòbil i Medi Ambient, formada per professionals i acadèmcis espanyols i estrangers, per a tractar el paper de l'automòbil en el context actual de canvi climàtic.
 
La Comissió ha elaborat un vídeo i l'informe "Automòbil i medi ambient. Quan ser verd surt a compte: l'hora del consumidor i la tecnologia", els quals ofereixen les claus d'aquesta problemàtica. D'altra banda, la Fundació RACC ha fet una enquesta entre 1.400 conductors espanyols per a conèixer l'evolució de l'opinió respecte del medi ambient.

Objectius

La campanya "Econducció" pren com a punt de partida que és urgent actuar, i que cal fer-ho de manera coordinada. Considera que la responsabilitat de fer les nostres ciutats més verdes és tant de l'administració com dels fabricants i els usuaris, i té un triple objectiu:

  • Promoure una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient
  • Promoure l'ús del transport públic
  • Promoure pràctiques eficients de conducció

Accions

Les accions de la campanya dutes a terme a les ciutats de Madrid i Barcelona, pioneres en la implantació, inclouen:

  • Missatges a autobusos i cartells al carrer
  • Llançament d'una pàgina web amb actuacions de la campanya, consells sobre la compra de vehicles ecològics, documentació sobre automòbil i medi ambient, i espais interactius per a fomentar una mobilitat més sostenible entre els usuaris
  • Acord de col·laboració amb l'Associaicó d'Empresaris d'Estacions de Servei de la Comunitat de Madrid i l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona perquè els missatges de la campanya arribin a 75 estacions de servei de Madrid i 125 a Catalunya.