Estudi. Caracterització dels vehicles i les seves emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona

Segons un estudi realitzat per l'AMB, l’Ajuntament de Barcelona i el RACC, amb la col·laboració de la FIA Foundation, els vehicles sense etiqueta de la DGT suposen entre el 20 i 25% de vehicles circulants a l’àrea metropolitana de Barcelona.

19/09/2017


Objectius

L’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i el RACC, amb el suport de la FIA Foundation, han liderat el primer estudi que ha analitzat el parc circulant de vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona i el seu impacte real sobre la qualitat de l’aire. Tenint en compte que el trànsit és el principal responsable de la baixa qualitat de l’aire a les aglomeracions urbanes, els resultats permetran avaluar els impactes de les mesures per millorar la qualitat de l’aire de la metròpolis i dissenyar si s’escau noves actuacions.

L'estudi es realitza mitjançant la instal·lació d'un equip mòbil en 31 punts seleccionats de l'àrea metropolitana (16 a Barcelona i 15 a d’altres parts de la metròpolis). L'equip permet enregistrar la matrícula del vehicle, la velocitat i acceleració, i les emissions de contaminants (NOx, Partícules, CO, etc.).

Conclusions

La principal conclusió de l'estudi indica que els vehicles sense etiqueta de la DGT suposen entre el 20 i 25% de vehicles circulants a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Les conclusions de l'estudi separen l'anàlisi realitzada en vies ràpides i en l'àmbit urbà:

  • L’antiguitat mitjana de tots els vehicles en vies ràpides és de 8,4 anys, i de 7,9 anys en l’àmbit urbà. El parc circulant s’ha envellit gairebé dos anys a causa de la crisi.
  • Els vehicles amb distintiu ambiental de la DGT estalvien entre un 32% i un 80% de les emissions de NO2 i entre un 69% i un 94% de les emissions de PM, respecte un vehicle sense etiqueta.
  • Un 55% dels vehicles circulants per la ciutat de Barcelona no estan censats a la ciutat (vehicle externs a la ciutat).