Estudi. Emissions contaminants reals dels vehicles a Europa (TRUE)

Un estudi de la iniciativa The Real Urban Emissions (TRUE) liderada per la FIA Foundation conclou que els vehicles dièsel superen fins en 18 vegades les emissions permeses d'òxids de nitrogen (NOx) a Europa. El RACC ha contribuït amb dades d'emissions en condicions de trànsit reals.

18/06/2018


Objectius

Impulsada per la FIA Foundation i amb la participació de diverses entitats i experts europeus, els principals objectius de la iniciativa The Real Urban Emissions (TRUE) són:

  • Recopilar i publicar dades d'emissions reals dels vehicles, obtingudes mitjançant la tecnologia Remote Sensing Device (RSD), per conscienciar sobre l'abast de l'excés d'emissions dels vehicles.
  • Recolzar els esforços de les ciutats per informar als consumidors mitjançant dades d'emissions transparents que permetin desenvolupar polítiques efectives.

L'estudi ha analitzat les emissions reals de més de 350.000 vehicles dièsel en ciutats europees. El RACC ha participat en aquesta recerca com a proveïdor de dades, oferint la informació recollida en l'estudi sobre caracterització dels vehicles i les seves emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Conclusions

L'estudi assenyala que els automòbils dièsel de la UE produeixen fins a 18 vegades els límits permesos d'emissió de NOx. L'elevat índex d'emissions es registra també en els models dièsel més nous (Euro 6), mentre que els automòbils de gasolina Euro 6 van rebre una qualificació "bona" o "moderada".

Altres dades rellevants són:

  • Les emissions de quatre fabricants superen, com a mitjana, en més de 12 vegades el límit d'homologació.
  • Tots els models dièsel Euro 6 més nets excedeixen les emissions de NOx.
  • Totes les emissions de NOx de vehicles de gasolina de l'Euro 6 es troben dins d'1,5 vegades el límit d'homologació.
  • Fins i tot els dièsel Euro 6 més nets produeixen emissions de NOx de més del doble del límit d'homologació.
  • Els vehicles dièsel Euro 5 presenten uns resultats especialment negatius: registren emissions de NOx que com a mínim doblen el límit i alguns models presenten emissions que superen en 18 vegades el límit.