Informe. Automòbil i Medi ambient. Quan ser verd surt a compte

La Comissió RACC d'experts en Automòbil i Medi Ambient presenta un informe que analitza en profunditat tots els aspectes vinculats al paper que ocupa l'automòbil en un context de mobilitat sostenible.

09/06/2009


Objectius

El RACC ha demostrat històricament el seu compromís amb l'anàlisi de la responsabilitat del vehicle privat en la protecció del medi ambient mitjançant la participació en diversos projectes i campanyes internacionals. Davant la rellevància d'aquesta qüestió i la necessitat de realitzar una anàlisi emmarcada en la realitat espanyola, el Club va impulsar, al juny de 2008, la Comissió d'Experts en Mobilitat i Medi ambient.

Aquesta comissió, formada per especialistes en diverses disciplines (economistes, psicòlegs, enginyers, biòlegs, geòlegs o sociòlegs, entre d'altres), ha realitzat diverses trobades que han culminat amb la publicació de l'informe Automòbil i Medi ambient. Quan ser verd surt a compte: l'hora del consumidor i de la tecnologia, elaborat a partir de les diferents ponències presentades pels seus membres.

L'informe presenta les conclusions i recomanacions entorn d'aquesta problemàtica, amb l'objectiu últim de promoure un grup de treball al Parlament sobre aquest tema i detectar camps d'actuació tant per part de l'Administració, com dels fabricants i dels usuaris.

Conclusions

L'informe està compost de dos documents: un informe de síntesi i un resum executiu que inclou una sèrie de mesures per reduir l'impacte mediambiental de l'automòbil.

Aquestes mesures es divideixen en tres categories:

  • Tipus fiscal: modificació de l'impost de circulació, igualació de l'impost d'hidrocarburs per a gasolina i dièsel, incentius en la demanda de cotxes i en la producció de filtres de partícules i fixació d'un preu per a emissions de carboni.
  • Tipus regulador: impuls d'una llei de mobilitat sostenible, fixació d'estàndards de consum i emissions de CO2, incorporació de les tècniques de conducció eficient (ecodriving) al procés de formació de nous conductors i impuls de mesures de gestió de la demanda de mobilitat.
  • Altres: avaluació de l'impacte mediambiental dels programes públics de compra de vehicles, promoció de mitjans de transport alternatius i foment de programes d'investigación.no estan censats a la ciutat (vehicles externs).