Jornada per a gestors de flota sostenible

El RACC i l’empresa certificadora Bureau Veritas han creat una metodologia per mesurar la petjada de carboni de les empreses, que van presentar en la jornada realitzada a Barcelona el passat 16 de febrer.

16/02/2017


Objectius

L’escalfament del planeta és un problema global provocat per diverses accions relacionades amb l’activitat humana, entre elles la mobilitat. Els vehicles motoritzats generen emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle que col·laboren en l’augment de la temperatura i, a més, suposen una clara dependència dels combustibles fòssils.

Per disminuir l’impacte que produeixen les flotes d’empresa, el RACC i BUREAU VERITAS han desenvolupat una metodologia que permet quantificar i certificar la petjada de carboni per efecte directe o indirecte de l’organització a través de les seves activitats. En aquest punt, es proposen accions de reducció de les emissions, que alhora aporten una disminució dels costos d’empresa.

La valoració del cost total de la vida útil (TCO) en l’adquisició de vehicles de baixes emissions, desenvolupar un pla preventiu de manteniment, cursos de conducció eficient i dispositius de seguiment dels vehicles són algunes de les mesures que permeten assolir el doble objectiu: estalvi econòmic i millora ambiental.