Jornada sobre ambientalització de flotes de vehicles

Trobada organitzada per la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del RACC i el suport de l'Institut Català d’Energia, en el marc del procés d'elaboració del Pla de qualitat de l’AIRE 2011-2015.

14/07/2011


Objectius

Segons dades del primer trimestre del 2011, a Espanya hi ha 2.000.000 de vehicles d'empresa, que representen el 58% de les matriculacions de vehicles. Davant aquestes xifres, la gestió i manteniment adequat de les flotes resulten fonamentals per garantir una conducció segura com eficient, que dins de l'estratègia de formació de conductors del RACC té sempre a la seguretat com a prioritat.

En el marc de l'elaboració del Pla de Qualitat de l'Aire 2011-2015, la direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb la col·laboració del RACC i el suport de l'Institut Català d'Energia, ha organitzat aquesta jornada dirigida a gestors i contractistes de flotes de vehicles, amb l'objectiu de crear un espai de debat i d'intercanvi d'experiències empresarials sobre ambientalització de flotes de vehicles. La trobada ha tingut lloc a la seu del RACC a Barcelona.

Valoració

En la seva intervenció, el director general de la Fundació RACC, Miquel Nadal, va destacar que l'estratègia que cal seguir ha de tenir en compte tant els problemes globals (canvi climàtic) com els locals (contaminació atmosfèrica).

En aquest sentit, es va referir al fet que no es pot encapsular un problema per causar un altre, en referència a la priorització que ha tingut l'ús del diésel per la seva menor contribució a aquest efecte hivernacle davant de la gasolina, que provoca una major contaminació per partícules de diàmetre inferior a 10 ppm i NOx. Malgrat tractar-se d'una problemàtica local que afecta principalment els àmbits urbans amb una alta densitat de trànsit i població, cal tenir-ho molt en compte pels efectes sobre la salut que aquests contaminants urbans poden provocar.

Per la seva banda, el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, va indicar que cal fer un full de ruta per a la millora ambiental de les flotes, que haurà de tenir en compte l'eficiència, l'eficàcia, la competitivitat i els incentius perquè la sostenibilitat en aquesta gestió vagi sent interioritzada pels diferents sectors productius.

Finalment, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va destacar que davant la situació econòmica actual les prioritats de les flotes de transport públic de viatgers s'han de centrar en la bona gestió i en la qualitat del servei atès que la seva principal virtut ambiental és la de treure vehicles privats dels carrers i les carreteres.