MODALES

La Comissió Europea adjudica a un consorci, del qual el RACC n’és membre, un projecte de recerca que té com a objectiu modificar el comportament dels usuaris mitjançant el desenvolupament d’una formació en la conducció més sostenible, inclosa una aplicació d’assistència al conductor i campanyes de sensibilització.

17/03/2022

Campanya de conscienciació

El projecte MODALES ha llançat una campanya sobre consells bàsics de conducció en baixes emissions. La campanya està liderada per la FIA, amb la col·laboració del RACC, i es desenvolupa en anglès, català i castellà. L’objectiu és difondre les bones pràctiques entre els usuaris, tant en el moment de conduir com en la fase de preparació del viatge. Així, recull consells de fàcil aplicació però amb una gran influència en l’emissió de gasos contaminants i poden reduir significativament la petjada ambiental.

Més informació:
Consells per a una conducció de baixes emissions i un bon manteniment del vehicle.

Objectius

MODALES és un projecte europeu finançat pel programa Horizon 2020 de recerca i innovació de la UE, amb l’objectiu principal d’avançar en la comprensió de la relació entre el comportament de l’usuari en conducció i manteniment del vehicle, i les emissions provinents del motor, els frens i els pneumàtics. Amb aquest coneixement, MODALES pretén modificar el comportament dels usuaris mitjançant el desenvolupament d’una formació en la conducció més sostenible, inclosa l’aplicació d’assistència al conductor i campanyes de sensibilització.L’impacte del trànsit sobre la qualitat de l’aire és una de les principals preocupacions polítiques a nivell europeu. MODALES treballa per contribuir a reduir les emissions contaminants de tot tipus de vehicles motoritzats, fomentant l’adopció de conductes de conducció i manteniment dels vehicles favorables a una millora de la qualitat de l’aire.L’encarregat de desenvolupar el projecte és un consorci de 14 organitzacions europees, format per institucions acadèmiques i de recerca, membres de la indústria de complements per l’automòbil i organitzacions d’usuaris com la FIA o el RACC. A més, es tracta d’un projecte de cooperació internacional que inclourà aportacions de diferents institucions acadèmiques de la Xina.

El RACC aportarà la seva expertesa en conducció eficient i sostenible, i adquirirà un rol important tant en la validació de les eines resultants com en la difusió de resultats. Barcelona acollirà una de les proves pilot que posarà a prova les eines desenvolupades en el projecte.