Estudi: El vehicle elèctric i el seu potencial de creixement

La recerca del RACC sobre la situació del vehicle elèctric a Espanya conclou que són necessaris més punts de càrrega i un marc estable d'ajudes per impulsar l'expansió de la mobilitat elèctrica.

15/03/2018


Objectius

Malgrat ser encara residual, amb un 0,6% de les matriculacions en 2017, el vehicle elèctric a Espanya ha triplicat les vendes des de 2015. El context actual de la mobilitat és favorable al cotxe elèctric gràcies a l'entrada al mercat de més models, a l'augment progressiu de la seva autonomia i a les polítiques públiques per a la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats grans.

L'estudi "El vehicle elèctric i el seu potencial de creixement" ha analitzat les despeses derivades de la compra, el manteniment i l'ús dels vehicles elèctrics i els ha comparat amb els de els vehicles tradicionals. Així mateix, ha estudiat les condicions amb que es troben els consumidors espanyols quan es plantegen la compra d'un elèctric i les ha comparat amb les quals hi ha als països europeus on el mercat de vehicle elèctric creix més..

Conclusions

Les conclusions de l'estudi es divideixen en dos aspectes principals:

1. Competitivitat dels vehicles elèctrics
Malgrat que, ara com ara, els cotxes elèctrics són més cars, la diferència de preu es pot compensar al llarg de la vida útil del vehicle gràcies als menors costos en consum, manteniment, fiscalitat i en altres despeses recurrents com els peatges i els aparcaments. Aquests estalvis operatius creixen de manera proporcional als quilòmetres recorreguts i a la vida útil del vehicle:

 • L'usuari pot arribar a estalviar fins a 29.000 € en 8 anys pel que fa a un cotxe de combustió, compensant el preu inicial més elevat dels elèctrics.
 • El cost de fer 100 km en un cotxe elèctric a Espanya és entre 2 i 4 vegades més econòmic que fer-ho en un vehicle de carburant, però aquesta competitivitat encara és superior en altres països.
 • Els incentius a la compra a Espanya són similars a les quantitats econòmiques d'altres països capdavanters, així com la implementació d'altres avantatges com l'exempció dels peatges (només alguns a Catalunya) i de l'aparcament en zona regulada.

2. Comparació amb altres països europeus

 • Espanya es troba a la cua d'Europa amb 3,8 punts de càrrega per cada 100.000 habitants, mentre que Noruega lidera el rànquing amb 175 punts, o França compta amb 24,2.
 • El preu de compra dels vehicles elèctrics no presenta diferències rellevants entre la majoria de països. A Espanya, no obstant això, mancada estabilitat en els incentius fiscals del Pla MOVALT.
 • A Espanya, l'estalvi econòmic per quilòmetre recorregut és menys competitiu que en altres països, atès que l'energia elèctrica és més cara i, sobretot, per la menor càrrega fiscal que tenen els carburants al nostre país.

Recomanacions

A l'administració:

 • Continuar la implantació del Pla PIRVEC a nivell català i aplicar una planificació de punts de càrrega a nivell espanyol, fins a un mínim de 20 punts de càrrega per 100.000 habitants (uns 10.000 punts de càrrega més que en l'actualitat).
 • Ampliar l'exempció de pagament dels peatges a vehicles elèctrics a tota la xarxa i no només en alguns peatges concrets.
 • Adoptar un marc d'incentius a la compra estable en el temps, seguint l'exemple d'altres països europeus.

Als fabricants i punts de venda:

 • Continuar amb la fabricació de més models de cotxe elèctric.
 • Desenvolupar la tecnologia necessària per aconseguir una major autonomia dels vehicles.
 • Disposar de models en tots els punts de venda de la marca.

Als usuaris:

 • Tenir en compte l'estalvi operatiu al llarg de tota la vida útil al moment d'adquirir un vehicle nou.
 • Prioritzar les necessitats de la mobilitat diària i evitar tenir només en compte els desplaçaments llargs i poc freqüents.