I-CVUE (Incentives for Cleaner Vehicles in Urban Europe)

Projecte europeu de tres anys de durada (2014-2017) que té com a objectiu principal la substitució de 1.000 vehicles de motor de combustió per vehicles elèctrics.

01/04/2014


Objectius

L’objectiu principal del projecte I-CVUE és la reducció de les emissions contaminants a les zones urbanes mitjançant la implantació de vehicles elèctrics a gran escala. Diverses flotes europees han estat preseleccionades inicialment per a fer un seguiment, anàlisi i assessorament sobre els resultats obtinguts.
 
Els resultats que s’esperen obtenir són:

  • La implantació de 1.000 vehicles elèctrics en flotes, incloent-ne de compra i de lloguer
  • Anàlisi dels costos del vehicle durant la seva vida útil, dades sobre emissions i informació sobre els beneficis comercials de substituir els vehicles de combustió pels elèctrics
  • Suport als governs regionals per a establir programes d’incentius de l’ús de vehicles elèctrics
  • Creació d’una eina web de suport tant per a reguladors com per a operadors de flotes elèctriques. Mitjançant aquest programari es podran avaluar de manera independent els casos d’estudi i els programes d’incentius

Desenvolupament

Per a dur a terme aquest projecte s’han establert els següents passos:

  1. Identificar i reclutar grans empreses europees per a aplicar-los un seguiment de la flota i una anàlisi de manera gratuíta.
  2. Transferir les bones pràctiques aplicant el coneixement i les capacitats adquirides, així com un intercanvi i difusió de les millors experiències entre les diverses regions.
  3. Desenvolupar una eina web per a permetre que entitats europes puguin fer un test del seu cas particular, aplicat al seu entorn regional específic.

Projecte iniciat l'abril de 2014. Data prevista de finalització: març de 2017.


Més informació

 Presentació a la comissió CIAC (juny 2018): “L’eina I-CVUE: migrar al vehicle elèctric?”
Projecte I-CVUE: definició i seguiment