LEMO (Learning e-Mobility)

Projecte adreçat a desenvolupar i assentar les bases de la formació tècnica sobre el vehicle elèctric a escoles europees de formació professional. Impulsat per la Comissió Europea – ERASMUS+.

01/09/2014


Objectius

La implementació del vehicle elèctric és cada cop més progressiva i implica el desenvolupament d’un subsector dins l’automoció que necessitarà professionals amb una alta especialització.
 
Els objectius principals del projecte LEMO són:

  • Augmentar la qualitat de l’ensenyament i aprenentatge en el sistema de formació professional a través del desenvolupament d’un nou mòdul educatiu sobre “Mobilitat elèctrica”.
  • Establir un sistema de transferència i difusió de bones pràctiques entre les diferents escoles de formació professional.
  • Enfortir la connexió entre la formació professional i el mercat laboral, parant més atenció al camp de la mobilitat elèctrica.

Projecte iniciat el setembre de 2014. Data prevista de finalització: agost de 2017.