Volar-e, vehicle elèctric d’altes prestacions

El Circuit de Catalunya i el Moll de la Fusta de Barcelona han acollit la presentació del Volar-e, el vehicle elèctric amb més prestacions tecnològiques, desenvolupat per Applus+ IDIADA.

28/02/2013


Objectius

Un dels reptes clau dels vehicles elèctrics és l’acceptació per part dels consumidors d’aquesta tecnologia. Encara hi ha una sèrie de prejudicis sobre les seves prestacions, tal i com l’acceleració, la seguretat i el confort en la conducció.

La percepció social quant al vehicle elèctric pels conductors europeus es pot dibuixar a través de les seves opinions recollides a Attitude of European car Drivers towards electric vehicles: a survey, una enquesta promoguda per la Comissió Europea durant el 2012 entre diferents estats membres:

  • Un 46% de conductors europeus no estan familiaritzats encara amb aquest tipus de vehicles. Tot i això, un 20% declara estar molt familiaritzat amb el vehicle elèctric, i un 30% té incorporat el concepte de l’electromobilitat.
  • A Espanya, un 61% considera en algun grau el vehicle elèctric com a proper i familiar, respecte d’un 38% que està poc familiaritzat amb aquest tipus de vehicle.

Quant a vendes, malgrat l’aposta de la indústria automobilística per a la promoció de  turismes elèctrics venuts el 2012, un 19,07% més que el 2011, segons dades de l’Associació Nacional de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC). Aquestes xifres contrasten marcadament amb els objectius que el Ministeri d’Indústria es va fixar fa 5 anys, els quals pretenien arribar a l’objectiu d’110.000 vehicles elèctrics venuts a Espanya el 2014.

Segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), en un escenari molt favorable, el 2020 entre el 8 i el 10% dels vehicles venuts podrien ser vehicles elèctrics. Per a arribar a aquest objectiu cal que les Administracions posin en marxa polítiques molt actives (desenvolupament d’infraestructures, subvencions per la compra, etc.), i que els fabricants facin una aposta encara més decidida per a aquest tipus de vehicle.

Presentacions

Volar-e té com a objectiu últim contribuir a diluir els prejudicis que hi ha actualment sobre els vehicles elèctrics i demostrar que compleixen amb les expectatives dels conductors.

És un vehicle elèctric de competició, desenvolupat per Applus+ IDIADA i que presenta les prestacions més avançades en un vehicle de la seva categoria. Aquest model ha estat presentat públicament en dos esdeveniments organitzats pel RACC:


Més informació

 Nota de premsa: Presentació del Volar-e, el vehicle elèctric desenvolupat per Applus IDIADA
 Nota de premsa: 5.000 barcelonins coneixen les prestacions dels vehicles elèctrics en una jornada lúdica per a tota la família