Estudi: EuroRAP 2020. Programa europeu de valoració de carreteres segures

L’edició del 2020 de l’estudi EuroRAP a Catalunya assenyala que el 30% de la xarxa viària catalana té un risc “alt” o “molt alt” d’accident greu o mortal (el mateix percentatge que l’estudi anterior), i posa el focus en els accidents de motocicletes: estan involucrades en el 43% dels accidents amb víctimes greus i mortals en carretera tot i representar el 5% de la mobilitat.

21/12/2020

Objectius

El RACC, juntament amb altres clubs de l’automòbil europeus, membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), ha participat per 19è any consecutiu en l’elaboració de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP a Catalunya.EuroRAP és un consorci europeu independent que identifica els trams de major risc d’accidentalitat greu o mortal de la xarxa viària a partir de la relació entre l’accidentalitat d’un tram concret amb la intensitat mitjana diària de trànsit (IMD).

Els objectius principals de l’estudi són:

 • Oferir a l’usuari una guia del risc de la carretera per on circula, perquè pugui adaptar la seva conducció a les condicions de la via
 • Proporcionar a les administracions la informació necessària per a determinar les prioritats d’actuació a la xarxa viària
 • Monitoritzar el progrés en la millora de la seguretat a la carretera: dut a terme a Espanya des de fa 16 anys, els resultats d’EuroRAP a Catalunya permeten analitzar l’evolució del grau de risc de la xarxa viària

Conclusions

L’estudi recorda que en els últims 5 anys hi ha hagut un clar estancament en la reducció de víctimes mortals, un fet que, de no ser per la pandèmia, faria molt difícil assolir l’objectiu de la Unió Europea per al 2020 de reduir les víctimes en un 50% respecte l’any 2010. En el període 2010-2019 tan sols s’han reduït un 25%.Recull també que la sinistralitat de l’any 2020 s’està veient profundament condicionada per la pandèmia de la COVID-19: la mobilitat per carretera ha disminuït un 26% de mitjana fins al 14 de desembre, i el nombre de víctimes mortals ha baixat un 40%, en comparació amb el mateix període de l’any passat.

Les principals conclusions de l’estudi assenyalen el següent:

 • A la xarxa analitzada per EuroRAP, hi ha 1.875 km amb un risc “alt” o “molt alt” d’accident greu o mortal, que representen el 30% dels km analitzats. Aquesta dada no ha millorat respecte a l’anterior estudi. Només la demarcació de Lleida ha disminuït el percentatge de km amb risc “alt” i “molt alt”: a Barcelona representen el 29% dels km (+1 punt), a Girona són el 28% dels km (+1 punt); a Tarragona són el 24% dels km (+4 punts), i a Lleida el 36% (-8 punts).
 • La carretera de l’Arrabassada (BP-1417) entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès torna a situar-se com el tram amb més risc d’accident de Catalunya amb 14 accidents greus en els darrers 3 anys i puja el risc respecte el trienni anterior. En el 80% dels sinistres amb morts i ferits greus del tram hi ha involucrada almenys una motocicleta.
 • Per cinquè any consecutiu, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola és el tram de carretera amb més accidents greus i mortals per quilòmetre de Catalunya. Entre el 2017 i el 2019 hi ha hagut 19 accidents greus i mortals.
 • El risc de patir un accident en una carretera convencional (amb un sol carril per sentit) és quatre vegades superior que a les autovies o autopistes.
 • L’accidentalitat mortal i greu de motocicletes i de vehicles pesants es troba molt concentrada a llocs concrets de la xarxa, ja que el 50% d’aquests sinistres es localitzen a:
  • Els de motos i ciclomotors, en només el 12,6% de la xarxa de carreteres (805 km).
  • Els de vehicles pesants, en només el 13,6% de la xarxa de carreteres (866 km).


Més informació Nota de premsa (EuroRAP a Catalunya). Les motocicletes estan involucrades en el 43 per cent dels accidents amb víctimes greus i mortals en carretera tot i representar el 5 per cent de la mobilitat
 Nota de premsa (EuroRAP a Espanya). La Xarxa de Carreteres de l’Estat té 2.160 km amb risc elevat d’accident greu o mortal