EuroTAP (European Tunnel Assessment Programme)

Programa desenvolupat pel consorci EuroTest i dedicat a valorar el potencial de risc i les mesures de seguretat de túnels de diversos països europeus mitjançant auditories.

01/01/1999


Objectius

Els objectius principals que planteja EuroTAP són:

 • Quantificar la seguretat dels túnels mitjançant l’anàlisi detallat dels seus sistemes de seguretat, característiques del trànsit o qualitat de les instal·lacions, entre altres aspectes
 • Detectar deficiències als sistemes de seguretat i emetre recomanacions tècniques per a limitar les deficiències
 • Posar la seguretat dels túnels a l’agenda política.

EuroTAP es va crear en el marc del consorci EuroTest, format per clubs de l’automòbil de tot Europa amb el suport de la FIA. EuroTEST treballa per a defensar els drets dels ususaris mitjançant la realització d’auditories de serveis relacionats amb la mobilitat.

Valoració

En funció del grau de risc, EuroTAP classifca els túnels analitzats segons una escala de valoració que oscil·la del “molt insatisfactori” al “molt satisfactori”. Entre els aspectes que es valoren, hi ha els següents:

 • Sistema del túnel
 • Il·luminació i subministrament energètic
 • Trànsit i control de trànsit
 • Comunicació
 • Vies d’escapada i salvament
 • Protecció contra incendis
 • Ventilació
 • Gestió d’emergències

Projecte desenvolupat entre 2005 i 2007.