Informe. El coronavirus evita morts a la carretera el 2020

La xifra de morts en accident de trànsit el 2020 en vies interurbanes ha baixat un 25% a Espanya i un 40% a Catalunya. La reducció de la mobilitat a causa de la pandèmia ha resultat decisiva per assolir aquestes dades, que pràcticament permeten complir els objectius fixats per la Unió Europea per al 2020.

25/01/2021


Objectius

Segons el balanç provisional de morts a 24 hores a la carretera, que ofereix la DGT cada principi d'any, l'any 2020 a Espanya s'han registrat 797 accidents mortals que han tingut com a conseqüència 870 morts. Aquesta dada suposa una reducció de l'21% en el nombre de morts a les carreteres, que pràcticament permet complir l'objectiu fixat per la Unió Europea de reduir fins a un 50% les víctimes mortals per accident de trànsit respecte a l'any 2010: l'objectiu es situava en 865 víctimes (àmbit interurbà, en el conjunt d'Espanya).

A la xifra final de morts ha tingut un impacte determinant la reducció de el nombre de viatges realitzats (descens de l'25% en relació a 2019) a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Conclusions

L'informe constata l'important impacte de la pandèmia en la reducció de la sinistralitat el 2020 i reconeix la dificultat de determinar si s'hagués arribat a complir l'objectiu europeu de reducció de víctimes en circumstàncies normals. En aquest sentit, recorda que des de 2013 es registrava un fre en la tendència a la reducció de la sinistralitat que s'havia registrat a la dècada anterior.

Per tot plegat, assenyala que "per avaluar correctament l'evolució de la sinistralitat potser haurem d'esperar dos o tres anys i saber si la pandèmia ens porta uns canvis a llarg termini que repercuteixen positivament en l'accidentalitat".