Publicació. Les zones de vianants

Publicació que recull el coneixement de la Fundació RACC sobre zones de vianants, configurada com un element d'ajuda a tècnics municipals que abordin processos de peatonalització en les seves poblacions.
.

02/06/2008


Objectius

Les ciutats han experimentat canvis significatius en la seva configuració i funcionament degut principalment a l'increment de la demanda de mobilitat de les persones, especialment en vehicles a motor de quatre i dues rodes.

Aquesta publicació constitueix el resum del coneixement que la Fundació RACC té sobre les zones de vianants, a partir dels estudis de mobilitat que la pròpia Fundació ha dut a terme, sustentat en una àmplia bibliografia sobre la matèria i en la seva visió integradora dins de la mobilitat sostenible.

El llibre es configura com un element d'ajuda a tècnics i polítics municipals que abordin processos de peatonalització en les seves poblacions, contemplant des de la planificació d'aquestes zones fins a la concreció de la seva implementació.