Richard Allsop: “Cal un esforç constant per reduir els riscos”

Entrevista a Richard Allsop, president del Programa Road Safety PIN del Consell Europeu de Seguretat en el Transport ETSC.

22/01/2015


Quines són les 5 mesures clau que ajudaran més a aconseguir l'objectiu de la UE de reduir les morts en un 50% fins al 2020?

1. Increment constant del nombre d'estrelles segons la valoració d'EuroNCAP de la flota de vehicles mitjançant l'adquisició de models recents i nous que ofereixin una major protecció dels ocupants i els vianants/ciclistes, potser mitjançant l'ajuda d'incentius que accelerin l'eliminació dels vehicles més antics.

2. Enginyeria constant en l'àmbit de la seguretat viària, seguint la línia de la Directiva sobre Infraestructures, però no només per a la xarxa transeuropea sinó ampliant-la a tots els tipus de carreteres a nivell nacional, regional i local, i en el cas de les principals carreteres rurals, guiant-se segons les valoracions més baixes en estrelles EuroRAP.

3. Gestió sistemàtica de la velocitat, especialment en carreteres rurals de doble sentit, on es pot aconseguir el compliment de límits de 30 km/h, acompanyada d'una reducció gradual dels límits en autopistes a 120 km/h o menys.

4. Aplicació més estricta dels límits d'alcohol a la sang, amb sancions més fortes, reduint els límits en tots aquells àmbits en què es pugui aconseguir acceptació, treballant cap a un valor de 0,2 g/l a tots els països, acompanyada de les accions corresponents, demostrant les conseqüències del consum de drogues recreatives i medicació, a mesura que s'incrementa el coneixement i la tecnologia per a l'aplicació de les lleis.

5. Treballar intensivament per arribar al 99-100% d'ús dels cinturons de seguretat i l'ús correcte de sistemes de retenció infantil en totes les posicions de seient de tots els vehicles (excepte busos locals urbans i tramvies).

Quins seran els principals beneficis del Programa Road Safety PIN?

Aquests efectes són impossibles de quantificar objectivament, però creiem (i rebem un ampli feedback que ens dóna suport) que el reconeixement per un bon resultat en la reducció del nombre de víctimes (des del nivell inicial que sigui) acompanyat per la detecció dels punts febles (fins i tot als països amb millors resultats) animen a seguir amb els esforços quan els resultats són bons i ajuden a fer pressió per millorar-los quan no ho són. Fa falta un esforç constant, perquè el preu de la reducció de riscos és una vigilància eterna per evitar que reapareguin riscos antics i nous riscos, com la distracció a causa de nous dispositius muntats als vehicles. Creiem que el treball del programa PIN ha contribuït substancialment a aconseguir l'objectiu de reducció de morts fins al 2010 i que està contribuint a progressar cap a l'objectiu establert per al 2020.

Com reduir la xifra de morts en països en vies de desenvolupament?

Col·laborar amb les persones responsables de les carreteres, el trànsit i els serveis mèdics en aquests països per entendre les realitats, l'abast i les limitacions per realitzar canvis a les seves carreteres, les seves flotes de vehicles, en el comportament dels usuaris de les carreteres i en les formes de tractar els ferits després d'una col·lisió. Estar preparats per compartir les nostres tècniques i experiències, però sense massa idees preconcebudes sobre què és el millor que poden fer, ajudant, quan sigui acceptable, en les situacions a què s'han d'enfrontar, que moltes vegades estan lluny de la nostra experiència.

Com reduir la xifra de morts de vianants en zones urbanes d'Europa?

Sempre que les carreteres, els carrers i els espais siguin utilitzats per una barreja de vehicles motoritzats, bicicletes i persones a peu o amb cadira de rodes, hem de gestionar la velocitat i adaptar el disseny per a la varietat d'usos que persones de tot tipus estan fent del lloc. És una tasca àrdua, però a dia d'avui hi ha molt bons exemples a diversos països de com fer-ho a un cost assequible.