SLAIN (Saving Lives Assessing and Improving Networks)

L’any 2019, l'instrument europeu Connecting Europe Facility (CEF) va nomenar beneficiaris al RACC, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Trànsit (SCT) i la Dirección General de Tráfico (DGT) per desenvolupar un projecte de 2 milions d'euros que implantarà un nou sistema d'avaluació i millora de la seguretat de la xarxa transeuropea de carreteres.

23/11/2020


Objectius

El projecte SLAIN, liderat per EuroRAP amb el suport governamental de Bèlgica, Itàlia, Croàcia, Espanya, Grècia i el Regne Unit, dona suport i fomenta els canvis proposats a la Directiva 2008/96 / CE sobre la gestió de la seguretat de les infraestructures viàries, i ha proporcionat una sèrie de recomanacions específiques a la Comissió Europea i als estats membres que posen èmfasi en la necessitat d’un "programa d’avaluació de carreteres a tota la xarxa".

SLAIN es basa en l'aplicació del protocol SRS (Star Rating Score, qualificació per estrelles), un model d’avaluació i qualificació de la xarxa viària que atorga una qualificació mitjançant estrelles a les carreteres a partir de l’anàlisi de les seves característiques funcionals. El sistema ja ha estat implementat per països capdavanters en seguretat viària a Europa com Suècia, Holanda o Regne Unit, i també a nivell mundial com Austràlia, i ha permès establir accions de manera més acurada i assolir importants reduccions d’accidentalitat a les seves xarxes viàries.

Metodologia

El protocol SRS se centra en l’anàlisi dels elements tècnics d’una carretera que influeixen en la probabilitat de tenir un accident o en la seva gravetat si l’accident es produeix. A partir dels resultats, es qualifiquen les vies amb estrelles, en funció de les prestacions de la carretera en termes de seguretat viària.

El model consta de les següents fases:

  • Inventariat amb imatges de la carretera i inspecció/avaluació in situ per mitjà d’altres sistemes.
  • Avaluació i codificació, per trams de 100 metres, d’una cinquantena de paràmetres relacionats amb la seguretat viària (nombre i radi de revolts, interseccions, barreres, vorals, senyalització, limitació de velocitat, nombre i amplada de carrils, separadors de fluxos, estat del ferm, etc.).
  • Relació dels elements analitzats amb la probabilitat de tenir diversos tipus d’accident (frontal, sortida de via, etc.), mitjançant un programa basat en estudis d’accidentalitat internacionals.
  • Assignació a cada tram d'una qualificació d'entre 1 i 5 estrelles, de menys a més adaptat als últims estàndards de seguretat viària. També es poden diferenciar els tipus de persones usuàries: ocupants de turismes, motoristes, ciclistes o vianants.

Resultats

El projecte arriba a la seva fi l'any 2021 després de realitzar els mapes de risc de 8.000 km de xarxa viària a Grècia, Croàcia, Itàlia i Espanya, i 4.000 km de qualificació en estrelles de la xarxa d'aquests països. També s'han desenvolupat plans d'inversió en carreteres més segures amb l'objectiu de reduir les víctimes.

Els resultats del projecte també inclouen anàlisis tècniques i estimacions sobre la qualitat de tota la xarxa TEN-T, la producció d'una biblioteca de més de 100 casos pràctics d'estudi, la realització d'una Guia per a la Directiva RISM, i el desenvolupament d'un marc de treball per avaluar la preparació de la xarxa viària per a vehicles connectats i automatitzats.

Projecte desenvolupat entre maig de 2019 i març de 2021.
 


Activitats

CONTENT NOT FOUND: 1428327313694

Anàlisi de prop de 2.600 quilòmetres de la Zona Centre d'Espanya: en el desenvolupament del projecte Slain, el RACC ha analitzat 2.600 quilòmetres de la xarxa viària de la zona centre d'Espanya a partir de la metodologia iRAP.

Formació als tècnics de la Dirección General de Tráfico (DGT): també en el marc del projecte Slain, el RACC ha format els tècnics del Centre de Control de la Zona Centre en la metodologia iRAP. La formació, que es va realitzar els dies 21 i 22 de setembre del 2020 a Madrid, es va centrar en la codificació dels atributs de la xarxa analitzada a la Zona Centre.

CONTENT NOT FOUND: 1428327318447

Més informació

Pàgina web del projecte
Resultats del projecte: casos d’estudi
 Nota de premsa: El RACC col·labora en el projecte europeu per implantar el nou sistema d’avaluació de carreteres