Informe. Valoració de la implantació del permís per punts

Estudi que constata que el permís per punts ha tingut un efecte favorable en la reducció de l'accidentalitat viària i de les morts a la carretera.

16/07/2008


Objectius

La Fundació RACC fa un balanç de la implantació del permís per punts amb motiu del segon aniversari de la seva entrada en vigor. Per a valorar la implantació del permís per punts s'analitzen les dades disponibles referents als aspectes següents: 

 • L'impacte global de la implantació del permís per punts, centrant-se en la reducció de la sinistralitat i la millora en seguretat viària
 • L'impacte econòmic quant a l'estalvi total que ha suposat per la reducció de morts, ferits greus i ferits lleus a les carreteres espanyoles
 • L'índex de reducció de víctimes mortals per comunitats autònomes i les diferències entre aquests
 • La sinistralitat per edats i per tipus de vehicle
 • La posició d'Espanya a Europa quant a la taxa de risc d'accidentalitat

Conclusions

Es constata que aquest sistema –que pretén reeducar uns comportaments de risc i tenir efecte sobre els conductors reincidents, a més de confiar en tots els conductors en pro d'una millora de la seguretat viària– ha tingut un efecte favorable en la reducció de l'accidentalitat viària i de les morts a la carretera.

 • S'observa que el nombre de morts ha caigut un 23,8% des de l'entrada en vigor del permís per punts i, en total, hi ha hagut una reducció afegida de 800 morts l'any a la carretera
 • L'impacte econòmic del permís per punts ha estat molt positiu: l'estalvi total seria d'1.524 milions d'euros si comptabilitzem la reducció de morts, ferits greus i ferits lleus a les carreteres espanyoles
 • Les diferències en la reducció de víctimes mortals per comunitat autònoma són significatives i disperses, la qual cosa suggereix que hi ha un marge molt ampli per a les actuacions que requereix cada comunitat
 • Es detecten diferències quant a la reducció de la sinistralitat per edats i tipus de vehicle: les majors reduccions s'han registrat entre els nens de 14 anys (-34,2%), i els majors de 5 anys (-23.8%). Quant al tipus de vehicle, la sinistralitat ha augmentat en camió (42%), en motocicleta (32,2%) i en bicicleta (17,3%), cosa que indica la necessitat de posar en marxa actuacions específiques
 • Espanya, el país que més millora en seguretat viària d'Europa. Malgrat tot, no està en línia amb els objectius marcats per la Comissió Europea de reducció en un 50% de les morts en accident de trànsit durant el període 2001-2010
 • L'actitud dels conductors està canviant, perquè ara són més responsables en matèria de velocitat i consum d'alcohol

Recomanacions

La proposta del RACC és seguir amb les mesures ja existents i actuar en altres àmbits:

 • Millorar la transparència de la política de la seguretat viària
 • Modernitzar la xarxa viària espanyola
 • Promoure la instal·lació de sèrie del sistema de control d'estabilitat (ESC) als vehicles
 • Dur a terme una política reguladora més discriminatòria segons el tipus de vehicle, edat dels conductors, o segons si es tracta de carreteres o de zones urbanes
 • Potenciar la implicació dels governs autonòmics en matèria de seguretat viària
 • Desenvolupar penes alternatives a l'ingrés a la presó per determinats delictes de trànsit
 • Crear un instrument que coordini les actuacions dels diversos ministeris relatives a la seguretat viària a Espanya