Campanya: Baròmetre RACC del Ciclista Urbà a Barcelona

Campanya amb consells per a un bon ús de la bici a la ciutat, desenvolupada arran d'un estudi que analitza els hàbits i l'opinió de les persones que es desplacen amb bicicleta.

04/07/2018


Objectius

En els darrers 10 anys, l’ús de la bicicleta ha crescut amb força a Barcelona i s’ha consolidat com l’opció preferida per als desplaçaments quotidians de milers de ciutadans. Aquesta tendència coincideix amb l’augment dels desplaçaments a peu i amb la irrupció d’altres aparells de mobilitat Per afrontar els reptes que suposen aquests nous modes de mobilitat, el RACC ha estudiat la situació de la bici des del punt de vista de l’usuari.

Els objectius del Baròmetre RACC del Ciclista Urbà a Barcelona són:

 • Crear un observatori de l’ús, els hàbits i les necessitats dels ciclistes urbans.
 • Determinar el perfil del ciclista a Barcelona, les principals característiques dels seus desplaçaments quotidians, així com la seva experiència com a usuari de la bicicleta.
 • Identificar les preocupacions / mancances en la infraestructura.
 • Conèixer l'acceptació de diferents polítiques de seguretat viària.

Conclusions

En relació a l'accidentalitat, l'estudi assenyala que el 12% dels ciclistes ha patit un accident alguna vegada i el 45% ha tingut un ensurt l'últim any.

A més, destaquen les següents conclusions:

 • Des del 2010 el nombre de viatges en bici ha crescut un 56% a Barcelona i els accidents amb bicicletes implicades un 110%.
 • Cada dia, 63.000 persones es desplacen en bicicleta pels carrers de la ciutat. El 83% la utilitza per als desplaçaments quotidians, com anar a la feina i fer gestions.
 • El principal fre per a l’expansió de la mobilitat ciclista és la falta d’aparcaments segurs.
 • El 83% dels propis ciclistes creu que s’ha de sancionar a les persones que incompleixen la normativa quan van en bicicleta.
 • L’ús dels carrils bici és desigual segons la zona: per exemple, al de l’Av. Diagonal circulen 382 bicicletes per hora i al del carrer Ganduxer, 13.

Recomanacions

A més, el Baròmetre inclou una sèrie de recomanacions, dividides en quatre aspectes:

1. Desplegament de la xarxa ciclista 

 • Cal centrar-se en consolidar els carrils bici existents i resoldre les problemàtiques puntuals que s’han creat, abans que prioritzar l’extensió de la xarxa, amb l’objectiu d’evitar la generació d’un sentiment advers cap a la mobilitat ciclista. En alguns punts, la manera com s’ha implantat el carril bici ha generat més congestió i, en conseqüència, més emissions contaminants i soroll. En altres zones s’ha reduït l’espai d’aparcament i de càrrega i descàrrega, el que provoca que alguns vehicles s’aturin sobre el carril bici.

2. Seguretat viària i personal

 • Establir un sistema de responsabilitat civil obligatòria, en línia amb el que es fa en altres països europeus.
 • Prioritzar els carrils de sentit únic abans que els bidireccionals, i instal·lar semaforització pròpia per als ciclistes a tots els carrils bici.
 • Protegir els carrils bici per evitar lesions amb el mobiliari en cas de caiguda.
 • Promoure l’ús del casc i altres bones pràctiques de seguretat (elements reflectants, etc).
 • Fer campanyes informatives sobre la normativa ciclista i campanyes de convivència per a tots els modes de transport.

3. Seguretat de les bicicletes 

 • Millorar la seguretat dels estacionaments al carrer per evitar el robatori de bicicletes (places subterrànies, Bicibox, etc.).
 • Crear estacionaments específics massius i vigilats en hubs de mobilitat (Sants, Plaça Catalunya, etc.).
 • Impulsar el registre de bicicletes per minimitzar el risc de robatoris i poder recuperar les bicis robades.

4. Promoció de l’ús de la bicicleta

 • Augmentar l’horari de tarifa plana del Bicing de 30 minuts a 45 min.
 • Connectar la xarxa de carrils bici amb les escoles.
 • Establir incentius fiscals municipals per promoure l’ús de la bici per anar a la feina.
 • Modificar la normativa per a que hi hagi un espai mínim d’aparcaments de bicicletes en vivendes de nova construcció.