Campanya. Convivència entre usuaris de diferents modes de transport a Barcelona

Campanya amb recomanacions per compartir l'espai urbà, arran d'un estudi que analitza el comportament dels vianants, ciclistes, motoristes i conductors que circulen per Barcelona.

28/11/2017


Objectius

En els darrers anys, diversos factors estan transformant la mobilitat dels ciutadans. L’increment del parc de motocicletes, la consolidació de l’ús de la bici i l’augment dels desplaçaments a peu, entre d’altres, impliquen la necessitat d’adquirir nous hàbits i respectar les normes de circulació per tal d’afavorir la convivència entre els diferents modes de transport i garantir la seguretat de tots els usuaris, especialment dels més vulnerables.

El RACC presenta aquest estudi amb l’objectiu de contribuir a millorar la convivència dels diferents modes de transport i a augmentar la seguretat viària de totes les persones que es desplacen per la ciutat. L’estudi analitza la realitat de Barcelona i detecta les mancances que cal corregir a partir de dues metodologies:

  • Enquesta que analitza la percepció dels usuaris.
  • Estudi observacional en condicions reals de trànsit.

Conclusions

Les principals conclusions de l'estudi indiquen:

  • Els conductors de cotxe són els que se senten més segurs i els més respectuosos amb les normes de circulació, però les seves infraccions són les més perilloses.
  • Els motoristes són els que senten més inseguretat i alhora són els que cometen un nombre més alt d’infraccions perilloses. És el col·lectiu amb més mortalitat.
  • La indisciplina de la bicicleta és molt elevada tot i que en general no representa un perill d’accident greu. És el segon grup que sent més inseguretat.
  • Els vianants són els que respecten les normes amb més freqüència i la majoria se sent segur però ocupen el segon lloc en mortalitat a la ciutat.
  • No aturar-se completament a l’estop és la infracció més estesa: l’incompleixen el 77% dels cotxes, el 92% de les motos i el 94,8% de les bicicletes.