Estudi: Alcohol i conducció

L'objectiu principal d'aquest estudi és posar de manifest la baixa percepció de risc que té un gran nombre de conductors davant el consum d'alcohol i la conducció.

23/12/2008


Objectius

La Fundació RACC i ANFABRA (associació que agrupa els fabricants de begudes refrescants) s'han unit per a valorar el perill de barrejar alcohol amb conducció mitjançant un estudi sobre els hàbits de consum d'alcohol dels automobilistes.
 
El projecte 'Alcohol i conducció' té l'objectiu de tractar el problema que genera el binomi alcohol i carretera, causa d'entre el 30 i el 50% del total de morts en accidents de circulació, segons la DGT, i intentar canviar la baixa percepció de risc que tenen molts conductors respecte del consum d'alcohol al volant.

Aquest estudi vol posar de manifest la baixa percepció de risc que té un gran nombre de conductors davant el consum d'alcohol i la conducció, i informar-los i alhora alertar-los, especialment durant èpoques en què es multipliquen els desplaçaments, com ara al Nadal.
 
Per a recollir la percepció dels ciutadans sobre la relació entre el consum d'alcohol i la conducció, s'ha apostat per una metodologia quantitativa, basada en la realització d'una enquesta de mostreig. En total, s'han fet 2.424 entrevistes per tot Espanya entre població de 35 a 64 anys del 30 d'octubre al 26 de novembre del 2008.

Conclusions

Les conclusions extretes de l'anàlisi de les enquestes són les següents:

 • El 67,2% dels conductors té una percepció errònia de la quantitat d'alcohol ingerit per a superar el límit permès per llei
 • L'alcohol origina entre el 30 i el 50% del total de morts en accidents de circulació
 • El mes de desembre és el període en què es produeixen un gran nombre d'accidents a causa d'aquest factor de risc
 • Un 88% de la població enquestada estaria a favor d'implantar la taxa d'alcoholèmia zero als conductors novells i un 89% considera que s'hauria de promoure el consum de refrescos sense alcohol quan hem de conduir

Recomanacions

Per a aconseguir complir l'objectiu marcat per la campanya "Alcohol i conducció", la Fundació RACC fa les següents recomanacions a les administracions:

 • Incrementar els controls d'alcoholèmia especialment a zones urbanes
 • Implantar la taxa d'alcoholèmia zero als conductors novells i conductors de transport escolar
 • Promoure campanyes didàctiques d'informació dels límits segons tipus de begudes
 • Crear campanyes específiques per als conductors de major risc
 • Incrementar el transport públic en horaris nocturns de lleure

Quant als usuaris, el RACC recomana:

 • No combinar alcohol i conducció
 • Practicar la conducció alternativa
 • Fer servir el transport públic per a sortides de lleure
 • Aprendre's correctament els límits legals de consum d'alcohol i no sobrepassar-los