Estudi. L’accidentalitat de les motocicletes en zona urbana (Barcelona, 2002-2007)

L'anàlisi de la seguretat dels vehicles de dues rodes a la ciutat de Barcelona recull que cada dia hi ha 21 lesionats per accidents de moto a la ciutat, i que l'accidentalitat amb moto/ciclomotors té un cost econòmic de 184 milions d'euros anuals.

10/11/2009


Objectius

La ciutat de Barcelona s'ha caracteritzat per una composició de trànsit diferent a qualsevol altra gran ciutat europea, a excepció de Roma. Aquesta especificitat ha facilitat durant dècades que tingui uns índexs de congestió més baixos que altres àrees urbanes de les mateixes dimensions.

L'estudi analitza la seguretat de motocicletes i ciclomotors a la ciutat, a partir de tres vies de recerca diferenciades:

 • Anàlisi de la base de dades d'accidents de la Guàrdia Urbana de Barcelona entre 2002 i 2007.
 • Estudi de camp sobre perfils i pràctiques de risc.
 • Enquesta a 750 motociclistes sobre hàbits de conducció.

Conclusions

Les principals conclusions de l'estudi indiquen:

 • Els principals perfils de motociclistes amb risc de lesivitat greu són homes en general, dones d'edat avançada, joves usuaris de ciclomotor i motoristes de grans cilindrades.
 • Cada dia hi ha 21 lesionats en accidents de moto a Barcelona.
 • Els usuaris de vehicles de 125cc amb llicència B+3 tenen una probabilitat de sofrir un accident greu o mortal que duplica la dels usuaris amb permís A o A1.
 • L'accidentalitat de moto comporta un cost econòmic de 184 milions d'euros anuals a Barcelona.

Recomanacions

L'estudi inclou una sèrie de recomanacions destinades a reduir la sinistralitat de les motocicletes a la ciutat: 

 • Impulsar una campanya de seguretat per a motociclistes en entorn urbà, amb èmfasi en l'ús del casc integral.
 • Optimitzar tasques de control i prevenció de la Guàrdia Urbana de Barcelona d'acord amb els resultats de l'estudi (per exemple, drogues i alcohol a Sarrià, punts negres a l'Eixample, etc.).
 • Crear un grup per a la millora contínua de la infraestructura: millor gestió dels creus, il·luminació, obres, carrils amples, detenció avançada etc.
 • Desenvolupar i ajustar polítiques de prevenció:

  • Detecció d'individus amb un alt risc (sancionats) i la seva reeducació.
  • Catàleg del permís per punts: semàfors en vermell (amb càmera).
  • Discriminar el cost de les sancions segons els risc de la infracció.
  • Formació específica per a ciclomotors i usuaris ‘B+3’.