Informe. 20 mesures per al 2020

El RACC ha presentat un pla amb 20 mesures per assolir el lideratge europeu en la reducció dels accidents de trànsit; entre elles, implantar un accés gradual al permís de conduir a partir dels 17 anys.

21/06/2017


Objectius

Malgrat que els darrers 15 anys pocs països al món han tingut una evolució tan positiva de les seves xifres d’accidentalitat viària com Espanya i Catalunya, els últims tres anys s’observa un estancament en la millora de l’accidentalitat que pot posar en risc l’assoliment de l’objectiu europeu de reducció de morts del 50% pel 2020.

Davant d’aquesta situació, el RACC ha elaborat un document que vol posar sobre la taula de debat 20 mesures noves per ajudar, en primer terme, a assolir l’objectiu que ens marca la Unió Europea pel 2020 i, després, avançar de forma decidida cap a la visió zero víctimes.

Són 20 mesures noves que complementen les que ja estan en marxa. Totes elles són mesures d’aplicació relativament senzilla i que, per tant, poden tenir un impacte immediat en la millora de la seguretat viària.

Conclusions

Les mesures proposades pel RACC tenen com a punt de partida l’anàlisi dels diferents factors que intervenen en l’accidentalitat: les característiques personals, les situacions de trànsit, el tipus de vehicle i de via.

Identificar els col·lectius de més risc és un dels elements clau d’aquest treball, per tal de definir les accions més adequades. Entre les conclusions més destacades en aquest aspecte hi ha:

  • El risc de circular en moto o ciclomotor és un 166% superior a fer-ho en turisme o furgoneta.
  • Els accidents de bicicleta augmenten, en particular pel que fa a les vies interurbanes.
  • Els joves tenen un risc un 50% superior a la resta de la població conductora. 

Propostes

En les 20 mesures que proposa el RACC, el Club demana actuar en tots els factors que intervenen en l’accidentalitat: les persones, els factors de risc, els vehicles i les infraestructures:

  • Tenint en compte les circumstàncies específiques dels joves, la gent gran, els ciclistes, els motoristes, els vianants i els conductors, fomentant la convivència de tots ells.
  • Reduint la incidència dels factors de risc més freqüents en els accidents, com la velocitat, les distraccions o el consum d’alcohol i drogues.
  • Modernitzant el parc automobilístic amb vehicles més segurs, incorporant sistemes de seguretat de sèrie.
  • Millorant les infraestructures, fixant objectius quantitatius per elevar el nivell de seguretat de les vies.

Pots consultar el document complet amb les 20 propostes en la documentació adjunta.