Informe. Joves i conducció. Un dret i una responsabilitat

Informe que recull les conclusions de la Comissió RACC Joves i Conducció sobre la problemàtica de l'elevada sinistralitat entre els joves.

15/01/2007


Objectius

Un dels principals reptes del sector de la mobilitat i seguretat viària és l'elevada sinistralitat entre el col·lectiu de joves (de 15 a 29 anys), en el qual la reducció del nombre d'accidents es produeix a un ritme més lent que en la resta de franges d'edat.

Com a punt de partida, la Fundació RACC va promoure la creació d'una comissió multidisciplinària d'experts, nacionals i internacionals, vinculats a la mobilitat, la seguretat viària i la joventut. Presidida pel bicampió del món de rallies Carlos Sainz, la Comissió RACC reuneix a advocats, metges, polítics, víctimes d'accidents, periodistes, psicòlegs, joves, pedagogs, sociòlegs i economistes.

Creada el maig de 2006, la primera tasca de la comissió ha estat l'elaboració d'un informe de ponències, en el qual cada expert va abordar la qüestió de la sinistralitat del tràfic des de la seva especialitat. Aquestes ponències van permetre analitzar, en profunditat i des de múltiples punts de vista, les causes de les elevades xifres de víctimes en aquest col·lectiu.

Vuit mesos després de la seva creació, la Comissió RACC Joves i Conducció presenta un informe de conclusions i recomanacions sobre la problemàtica de l'elevada sinistralitat entre els joves.

Conclusions

Entre les principals prioritats que assenyala la Comissió RACC Joves i Conducció destaquen:

  • Millorar la informació disponible sobre les causes, la tipologia, els factors concurrents i les conseqüències dels accidents.
  • Promoure campanyes de conscienciació dirigides específicament als joves.
  • Educar des de la infància, incorporant els continguts d'educació viària i mobilitat en el currículum escolar.
  • Introduir la conducció acompanyada, que permeti adquirir experiència en la conducció abans d'obtenir el permís.
  • Modificar l'examen per obtenir la llicència per conduir ciclomotors, igualant les seves exigències a les de l'obtenció del permís de conducció.
  • Fixar un límit zero per a la taxa d'alcohol en sang dels conductors novells.
  • Ampliar l'oferta de transport públic, sobretot durant la nit i els caps de setmana.
  • Ajudar a les víctimes dels accidents de trànsit, mitjançant la creació d'un registre, i millorar el suport psicològic que se'ls dóna.
  • Elaborar un Pacte d'Estat i Societat per a una mobilitat més segura dels joves, en el qual han d'involucrar-se tots els agents rellevants.