Estudi. Eficàcia de l’airbag en motocicletes

Davant l'aparició dels primers models de motocicleta amb airbag, l'estudi analitza la protecció que aquest sistema de seguretat passiva ofereix als usuaris d'aquests vehicles en cas de col·lisió.

29/08/2006


Objectius

L'airbag és un element habitual i comú en els turismes, però malgrat molts assajos i tests en vehicles de dues rodes, aquest sistema de seguretat encara no s'havia incorporat a motocicletes disponibles al mercat. Enguany, Honda s'ha convertit en el primer fabricant que ofereix un model, l'Honda Goldwing, amb coixí de seguretat opcional i que estarà disponible a Europa a partir de finals de la tardor de 2006. 

L'objectiu d'aquest estudi és determinar l'efecte protector d'aquest nou sistema de seguretat, sotmetent el vehicle a una sèrie de crash tests comparatius amb i sense coixí de seguretat. La prova realitzada ha consistit en un xoc frontal de la moto a 72 km/h, velocitat mitjana a la qual segons les estadístiques es produeixen la majoria d'accidents de dues rodes amb lesions molt greus o mortals, contra el lateral d'un cotxe aparcat. La motocicleta estava muntada per un dummy, que simula les reaccions del motorista en un accident. En tots dos casos (amb i sense coixí de seguretat) el casc és utilitzat com a element fonamental de seguretat..

Conclusions

Els resultats de la prova demostren que la incorporació del coixí de seguretat en les motocicletes pot ser un element fonamental per augmentar la seguretat dels usuaris de vehicles de dues rodes:

  • Prova amb airbag: el coixí de seguretat reté el cap i la part superior del cos del dummy de forma tan efectiva que s'evita o es redueix a un mínim el contacte directe d'aquestes parts del cos amb el vehicle. Només apareixen càrregues majors a la zona de la tíbia. Assajos addicionals van demostrar a més, que no es deriven perills del coixí de seguretat en desplegar-se, fins i tot si el motociclista es troba en posició extremadament inclinada, directament sobre la tapa del coixí de seguretat.
  • Prova sense airbag: el cap (protegit amb casc) del ninot copeja sense fre contra el vehicle. Les càrregues a la zona del cap es troben molt per sobre dels valors límit permesos i corresponen a lesions mortals. A més, durant l'impacte, el clatell es doblega de tal manera que cal esperar una fractura de coll.