Estudi. Seguretat infantil als autocars

Les conclusions de l'anàlisi de la seguretat en els autocars, realitzat pel RACC en col·laboració amb Jané, recull la recomanació d'elaborar un reglament espanyol d'assaig de sistemes de seguretat infantil en aquests vehicles.

08/05/2008


Objectius

La Fundació RACC realitza regularment investigacions sobre la seguretat viària infantil, en col·laboració amb Jané, empresa pionera a Espanya en l'anàlisi d'aquest aspecte. L'any 2008, l'estudi s'ha centrat en la seguretat als autocars, mitjançant dues vies: una enquesta a pares i mares per recollir i analitzar les seves opinions i preocupacions sobre la seguretat en el transport escolar, i una anàlisi tècnica de la realitat del transport escolar i de la importància de l'ús dels cinturons de seguretat per reduir el risc de lesions en cas d'accident.

Conclusions

Les conclusions del treball expressen la preocupació de les famílies per la seguretat dels seus fills en els trajectes realitzats en transport escolar, especialment en recorreguts interurbans, i demostren l'escàs ús del cinturó de seguretat en els autocars, que només utilitzen un 25% dels escolars. Malgrat que el cinturó en els autocars de nova producció és obligatori des de l'any 2006, la lenta renovació del parc automobilístic provoca que bona part dels vehicles utilitzats en el transport escolar no disposin d'aquest sistema de seguretat.

D'altra banda, l'estudi tècnic demostra que els esforços per millorar la seguretat dels autocars se centren principalment en els adults, tot i que ja existeixen diversos models de sistemes de retenció infantil adaptats a aquests vehicles. L'informe analitza l'efectivitat dels cinturons de dos i tres punts en cas d'accident, així com el grau de seguretat d'aquests cinturons en comparació de desplaçaments sense cinturó. A més, també es presenten i analitzen algunes de les alternatives ja desenvolupades per marques especialitzades.

Recomanacions

Com a conclusió, la Fundació RACC i Jané realitzen una sèrie de propostes a les administracions:

  • Aprovar un reglament espanyol d'assaig de sistemes de seguretat infantil per autocars amb uns requisits tècnics mínims per a la protecció dels sistemes de seguretat dels nens en els autocars.
  • Incentivar la renovació del parc. Crear subvencions perquè les empreses de transport de viatgers per carretera puguin accedir a autocars amb cinturó més fàcilment.
  • Conscienciar sobre la vulnerabilitat dels nens de 0 a 3 anys, pel seu major risc de lesió.
  • Incloure una modificació del reglament de conductors perquè el límit d'alcoholèmia tolerat durant el transport escolar sigui 0.
  • Realitzar simulacres: incloure en el Reial decret de Transport Escolar que es realitzin simulacres d'evacuació.
  • Protocols d'actuació d'entrada i de sortida d'autocars prop de les escoles.


Més informació