HeERO (Harmonised eCall European Pilot)

Projecte paneuropeu destinat a difondre i iniciar la implantació del sistema de seguretat eCall a la Unió Europea (UE). El RACC participa en la implantació del sistema a Espanya.

01/01/2013


Objectius

L’objectiu principal del projecte és preparar els països participants per al desplegament de la infraestructura necessària –a nivell tècnic, organitzatiu i legislatiu– perquè qualsevol vehilce equipat amb un dispositiu eCall pugui fer una trucada estandarditzada d’emergència a qualsevol servei 112, independentment del país en què es trobi.

L’eCall és un sistema de seguretat electrònic capaç de trucar automàticament als serveis d’emergència en cas d’un accident greu: quan detecta un impacte greu en un accident, inicia automàticament una trucada d’emergència 112 al centre d’emergències més proper i li transmet la ubicació geogràfica exacta de l’accident i altres dades (adreça, número de bastidor del cotxe o tipus de motor).

Desenvolupament

El projecte es va desenvolupar en dues fases:

  • Primera fase, de gener del 2011 a desembre del 2013: nou països (Croàcia, Txèquia, Finlàndia, Alemanya, Grècia, Itàlia, els Països Baixos, Romania i Suècia) van desenvolupar proves pilot de l’eCall.
  • Segona fase, de gener del 2013 a desembre del 2014: sis països més (Bèlgica, Bulgaria, Dinamarca, Luxemburg, Espanya i Turquia) van desplegar proves pilot nacionals i d’interoperabilitat amb altres països.

Juntament a la contribució en el disseny de les operacions de rescat eCall a Espanya, la participació del RACC en el projecte HeERO2 ha consistit en l’elaboració d’un estudi amb la participació de més de 600 motoristes per a avaluar les expectatives i el grau d’acceptació que tindria un futur sistema eCall adaptat a motocicletes. Espanya ha estat l’únic país d’Europa que ha desenvolupat i testat un prototipus d’unitat telemàtica eCall per a vehicles de dues rodes.

Projecte desenvolupat entre gener de 2013 i desembre de 2014.