Project Description

Accés a dades històriques de trànsit des del 2011

Sol·licitar informació

Dades històriques de trànsit

A qui s’adreça

Històric de dades de trànsit per empreses…

Servei dirigit a qualsevol empresa amb interès de disposar d’informació de la situació del trànsit en un moment determinat o de la mitjana en un període de temps específic.

Històric de dades de trànsit per administracions…

En el cas de les administracions (per exemple, un ajuntament), l’accés a aquest tipus de dades facilita la presa de decisions o l’auditoria de determinades accions, gràcies al fet que permet conèixer:
•  Llocs i moments de màxima congestió en un territori determinat.
•  Fluïdesa abans i després dels canvis aplicats en infraestructures o dels canvis en la regulació.
•  Influència de noves instal·lacions en la velocitat del transport rodat.

Metodologia

 

La Fundació RACC ofereix tres nivells de servei:

  • Subministrament de dades brutes de trànsit, per als trams de vies seleccionats durant els períodes de temps desitjats.
  • Estudi ad hoc: addicionalment al subministrament de les dades, s’inclou l’elaboració d’un informe que resumeix l’evolució del trànsit i els aspectes més destacats.
  • Estudi complet: addicionalment a l’anàlisi ad hoc, es realitza un document que inclou conclusions i recomanacions.
SOL·LICITAR INFORMACIÓ