Objectius

El RACC ha presentat la 20a edició de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP, que analitza un any més l’accidentalitat a la xarxa viària catalana. El RACC i altres clubs europeus membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) avaluen cada any amb aquesta metodologia les xarxes viàries de països d’arreu del món. A Catalunya, l’estudi compta amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, del Departament de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

EuroRAP és un consorci europeu que analitza el risc d’accidentalitat de les carreteres amb l’objectiu de millorar la seguretat viària. La seva metodologia compara el nombre d’accidents greus i mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circulen (la intensitat mitjana diària de trànsit, IMD). L’estudi EuroRAP es publica cada any a Catalunya des del 2002 i analitza més de 6.300 km de carreteres interurbanes de titularitat estatal, autonòmica i de les diputacions.

En aquesta edició s’han analitzat 6.373 km de la xarxa viària catalana (carreteres interurbanes i travesseres), que representen el 53% del total (12.077 km). Aquesta xarxa es divideix en 428 trams sota estudi. A la xarxa analitzada per EuroRAP hi circula el 93% de la mobilitat total per carretera de Catalunya.

Conclusions

Entre les conclusions de l’estudi en destaquen les següents:

  • Per al 2020 la Unió Europea va establir l’objectiu de rebaixar un 50% el nombre de morts en carretera a Catalunya respecte del 2010. En el període 2010-2019 hi ha hagut una reducció d’un 25% en el nombre de morts. A partir de l’any 2014 es va trencar la tendència de reducció, fet que hauria fet molt difícil assolir l’objectiu, però durant l’any 2020 les restriccions a la mobilitat marcades per la pandèmia han propiciat una disminució del 54% dels morts en accidents al final de la dècada.
  • En el trienni 2018-2020 els accidents greus i mortals han disminuït un 10,6%. La mobilitat global en carretera s’ha reduït un 6%. Aquestes variacions mostren els efectes de la COVID-19 de 2020 i fan que el risc hagi disminuït en un 4,9% en el global de la xarxa analitzada per EuroRAP.
  • Els quilòmetres de risc “alt” i “molt alt” representen el 29% de la xarxa, un punt percentual menys que en el trienni anterior. A Barcelona, el nombre de km amb risc “alt” i “molt alt” es redueix en 4 punts, a Lleida es redueix també en 2 punts, i a Girona augmenta 3 punts. Tarragona és la demarcació amb el percentatge més baix de km amb risc “alt” i “molt alt”, tot i augmentar 1 punt respecte del trienni anterior (25%) i Lleida la més alta (34%).
  • Les carreteres convencionals (amb un sol carril per sentit) acumulen quasi la totalitat dels trams amb risc “molt alt”, “alt” i “mitjà”. En canvi, a les carreteres desdoblades (autovies i autopistes) pràcticament tots els trams són de risc “baix” o “molt baix”. El risc de patir un accident greu o mortal en una carretera convencional és 4 cops més alt que en una carretera desdoblada.
  • La carretera BP-1417 (l’Arrabassada) torna a situar-se com el tram amb un índex de perillositat més alt de Catalunya, donada l’elevada accidentalitat de motos. En el 100% dels accidents amb morts i ferits greus hi participa com a mínim una motocicleta.
  • Aquest any, 688 km tenen un risc igual a zero. Per tant, en el 10% de la xarxa analitzada per EuroRAP no hi ha hagut cap accident mortal o greu en l’últim trienni.
  • Per sisè any consecutiu, el tram que acumula més accidentalitat greu per km (sense tenir en compte el trànsit que hi passa) es troba a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola. En els 10 trams amb més accidents, s’hi observa una elevadíssima presència de sinistres de motocicletes i ciclomotors: de mitjana, en un 75% dels accidents amb morts i ferits greus hi ha estat involucrada una moto o un ciclomotor. Més de la meitat de les víctimes mortals eren motoristes.
  • Durant el trienni que analitza aquest estudi, en el 44% de tots els accidents de trànsit amb morts i ferits greus hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor. S’ha de tenir en compte que aquesta tipologia de vehicles representaria un 2,4% de la mobilitat global en carretera.
  • A la xarxa EuroRAP, el 50% dels accidents greus i mortals de moto es concentren en el 13% de longitud de la xarxa (828 km).
  • El tram amb més concentració d’accidents de vehicles pesants és el de la GI-600 entre Tordera i Blanes. A la xarxa EuroRAP, el 50% dels accidents greus de vehicles pesants es concentren en només el 12,8% de la xarxa (815 km).

En els 20 anys d’estudis d’EuroRAP, el risc de les carreteres catalanes s’ha reduït un 73,2%, resultat de la caiguda dràstica dels accidents amb morts i ferits greus, que han passat de 2.155 a 599 (-72,2%) de mitjana, en bona part per la davallada de la mobilitat arran de la pandèmia el 2020.