Estudi. Repartiment urbà de mercaderies i última milla a Barcelona

Estudi realitzat pel RACC i Bon Preu per a identificar les oportunitats de millora del model de distribució de mercaderies a la ciutat de Barcelona. Les conclusions assenyalen que la reducció del 30% de places de càrrega i descàrrega provoca que els transportistes aparquin en doble fila en el 49% dels seus serveis.

26/05/2021

Objectius

La distribució de mercaderies no ha deixat de créixer els darrers anys, entre altres motius per l’increment de les compres per Internet, un sector econòmic que representa l’1,5% del PIB català. Diàriament es realitzen a la ciutat de Barcelona uns 500.000 desplaçaments relacionats amb el repartiment de mercaderies i d’última milla, que suposen al voltant del 20% del trànsit i del 40% de les emissions derivades de la circulació.

Aquest fenomen ha augmentat considerablement durant la pandèmia, el seu efecte sobre la fluïdesa del trànsit ha estat menor del que caldria esperar, en bona part, a causa de la limitació de la mobilitat durant el confinament més estricte i altres factors com el teletreball. Amb la tornada a la normalitat i la recuperació de la mobilitat, caldrà analitzar si la ciutat està prou preparada per absorbir aquest gran nombre de desplaçaments vinculats al repartiment de mercaderies i d’última milla que, probablement, no es reduiran en el futur.

Amb la finalitat de proposar solucions que contribueixen a millorar el repartiment a Barcelona, reduir la congestió de trànsit i, per tant, la contaminació, i fer més segura la feina dels repartidors, el RACC i Bon Preu, empresa dedicada al sector de l’alimentació amb 188 establiments a Catalunya, han realitzat un ampli estudi que permet identificar oportunitats de millora a l’actual model.

L’estudi ha realitzat 4.043 observacions als estacionaments de la DUM (Distribució Urbana de Mercaderies) als 10 districtes de Barcelona i ha analitzat el funcionament de les dues microplataformes que existeixen a Barcelona. A més, s’han fet 400 enquestes als responsables de diferents establiments comercials i 600 enquestes a transportistes en diferents vehicles comercials.

Conclusions

Les conclusions de l’estudi es resumeixen en els següents cinc punts:

Reducció de l’eficàcia i eficiència del sistema de repartiment urbà i última milla

 • La creixent complexitat de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), l’increment accelerat del comerç electrònic (e-commerce) arran de la pandèmia covid-19 i els nous usos incorporats a l’espai públic i viari afecten directament els models de distribució comercial i la qualitat de vida dels residents a Barcelona.
 • La pèrdua de temps dels transportistes buscant aparcament incideix en la productivitat del sistema (si valorem el kg de mercaderia per km desplaçat) restant-li eficiència.
 • Hi ha un desconeixement generalitzat de les microplataformes per part dels comerciants, cosa que dificulta que aquest sistema eficient i sostenible creixi. [Barcelona disposa actualment de tan sols dues microplataformes actives].

Impacte negatiu sobre la mobilitat de la ciutat

 • La indisciplina dels transportistes a l’hora d’estacionar i la dels usuaris no autoritzats que aparquen a les zones de càrrega i descàrrega impacta negativament sobre el trànsit i la fluïdesa dels desplaçaments de la ciutat, provocant congestió, contaminació i soroll.
 • El repartiment de mercaderies en hores punta també incrementa els efectes negatius sobre el trànsit.
 • Els comerciants poden influir decisivament en l’horari del lliurament a les seves botigues.

Increment de les emissions

 • Les emissions dels vehicles de transport de mercaderies creixen amb la pèrdua d’eficiència del procés de distribució.
  Empitjorament de les condicions de treball per als transportistes.
 • La reducció de places de càrrega i descàrrega en superfície a Barcelona (del 30% des del 2009) s’ha traduït en indisciplina viària.

Alternatives de millora a curt termini

 • Millorar de la gestió les places regulades a través de la innovació tecnològica.
  Flexibilitzar i facilitar el temps de repartiment en hores vall de trànsit urbà.
 • Potenciar la distribució de mercaderies a través de les microplataformes o altres sistemes per evitar els desplaçaments en hora punta.

Recomanacions

A més, l’estudi inclou una sèrie de recomanacions a administracions locals, comerciants i transportistes:A les administracions locals:

 • Impulsar una veritable taula sectorial amb els actors vinculats a la distribució urbana de mercaderies (DUM) que permeti afrontar de manera consensuada els reptes del repartiment urbà i d’última milla a Barcelona.
 • Realitzar una millor gestió de les places de DUM, fomentant una gestió diferenciada entre el canal orientat a l’usuari final (e-commerce) i l’orientat als comerços.
 • Incentivar que el repartiment de mercaderia es faci fora de les hores punta de trànsit a la ciutat.
 • Flexibilitzar els horaris en funció del tipus de mercaderia i el seu volum:
  • Ajustar l’horari de càrrega i descàrrega per zones i segons les necessitats dels transportistes (amb un màxim permès de 45 minuts d’estacionament, que donaria cobertura al 93% de les necessitats declarades).
  • Promocionar i facilitar el lliurament nocturn o de matinada en grans superfícies.
 • Crear places de càrrega i descàrrega de microaturada (5 minuts) per promoure el lliurament instantani.
 • Reduir la indisciplina dels usuaris no autoritzats amb un control més efectiu.
 • Facilitar l’ús comercial de places regulades (blava o verda) reduint l’import de pagament.
 • Implementar carrils multiús a les diferents artèries de la ciutat amb més demanda de càrrega i descàrrega.
 • Potenciar les microplataformes i/o d’altres sistemes:
  • Estendre el coneixement i el seu ús per barris.
  • Incrementar les ajudes per augmentar la presència i ús de les microplataformes i/o altres sistemes de consolidació a diferents districtes de la ciutat.
  • Desplegar una xarxa de punts de recollida descentralitzats en diferents zones de la ciutat, aprofitant els mercats de barri.

Als comerciants

 • Incrementar la logística inversa per aprofitar el vehicle comercial en buit.
 • Fomentar la coordinació de comerços per sectors/zones per tal de fer enviaments/recepcions conjunts (amb interacció amb les microplataformes) i així reduir els desplaçaments.
 • Estendre el coneixement de les microplataformes i/o altres sistemes.
 • Digitalitzar els processos inventariats i de comandes per racionalitzar l’emmagatzematge i reduir els desplaçaments.
 • Estendre el Click and Collect a punts de recepció de barri i d’alta mobilitat (equipaments). El Click & Collect és un model híbrid de comerç electrònic en el qual els usuaris seleccionen articles en línia i els recullen a la pròpia botiga o en un punt de recollida centralitzat.

Als transportistes

 • Planificar l’ús dels vehicles més adequats en funció del tipus de mercaderia.
 • Augmentar l’ús de l’app de DUM per gestionar l’aparcament i la consulta de disponibilitat de places.
 • Invertir en formació i tecnologia per identificar les rutes òptimes d’entrega/recepció.
 • Evolucionar cap a l’etiquetatge intel·ligent que permeti fer el seguiment de cada paquet des de l’origen fins a la seva destinació.